Nieuws, 18 september 2018

Reactie VluchtelingenWerk op Troonrede

VluchtelingenWerk Nederland is blij dat het kabinet uitspreekt dat meer mensen moeten gaan merken dat het goed gaat. Wat VluchtelingenWerk betreft geldt dat ook voor mensen die oorlog en geweld hebben moeten ontvluchten.

Stevige ambitie

Het is goed dat het kabinet stevige ambitie toont op het gebied van inburgering en integratie. Statushouders moeten straks direct aan het werk en moeten zo snel mogelijk Nederlands leren. Werk en taal zijn immers de kortste weg naar volwaardig meedoen in de samenleving. VluchtelingenWerk wijst daarbij ook op het belang van regulier onderwijs, omdat vluchtelingen zich hiermee kunnen kwalificeren voor een duurzame plek op de arbeidsmarkt.

Legale en veilige routes

VluchtelingenWerk betreurt het dat het kabinet nalaat om solidariteit en leiderschap te tonen in het bieden van een veilige haven aan mensen die dat nodig hebben. Er zou meer ingezet moeten worden op legale en veilige routes voor mensen die op de vlucht zijn voor geweld en oorlog.