Nieuws, 13 juni 2017

Reactie VluchtelingenWerk op voorstel migratiedeals

Gisteren verscheen op de website van De Telegraaf een nieuwsbericht dat een onjuist beeld geeft van ons standpunt over het voorstel van de informateur over migratiedeals. Hier geven we een duidelijker beeld van hoe wij tegenover dit voorstel staan:

Formatiegesprekken beëindigd

Informateur Tjeenk Willink heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat de formatiegesprekken met VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn beëindigd. De partijen konden elkaar niet vinden op het gebied van migratie. Zij werden het niet eens over het sluiten van migratiedeals met Afrikaanse landen, naar het voorbeeld van de deal met Turkije. Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland: “Zulke deals zien er op papier correct uit, maar wij zien in de praktijk dat Syrische kinderen worden uitgebuit in Turkse kledingfabrieken en dat de grens met Syrië is gesloten.”

De praktijk anders dan op papier

VluchtelingenWerk vindt dat kritisch moet worden gekeken naar de feitelijke mensenrechtensituatie in een derde land voordat daarmee afspraken gemaakt kunnen worden. Deals met zulke landen pakken anders uit dan wat op papier wordt afgesproken. In 2016 sloot de Europese Unie een deal met Turkije. Manson: “Turkije zou de mensenrechten respecteren, maar dit gebeurt in de praktijk niet. Turkije sloot de grens met buurland Syrië en stuurt vluchtelingen terug naar Afghanistan, Irak en Syrië. De leefsituatie van vluchtelingenkinderen dwingt ertoe dat zij het slachtoffer worden van kinderarbeid in kledingfabrieken.”

Voorwaarden

Vóórdat een overeenkomst wordt gesloten met een derde land, moet dit land daadwerkelijk de mensenrechten respecteren en zorgen dat er bescherming is voor vluchtelingen. Daarnaast moet Nederland solidariteit tonen met landen die vluchtelingen in de regio opvangen. Dit gaat verder dan financiële steun, want het houdt in dat vluchtelingen die in de regio niet terecht kunnen elders moeten worden opgevangen. Nederland zou daarom het quotum voor hervestiging substantieel moeten verhogen.