Nieuws, 5 februari 2020

Samenspel

DOEL
Empowerment en vergroten van zelfvertrouwen van 1200 vluchtelingenkinderen door middel van muziekeducatie en meedoen
aan het meedoeconcert BROER. Vooroordelen over vluchtelingkinderen doorbreken door het faciliteren van ontmoeting tussen vluchtelingkinderen en Nederlandse kinderen van basisscholen uit de omgeving van de betrokken AZC-scholen.

DOELGROEP
Vluchtelingkinderen in de basisschoolleeftijd die op een AZC wonen Nederlandse kinderen van basisscholen uit de buurt van het AZC Secundaire doelgroep is de ouders van  vluchtelingenkinderen, die worden betrokken bij het proces van hun kind(eren).

RESULTATEN
Maximaal 16 AZC-scholen zijn geworven, de betrokken leerkrachten zijn getraind op het programma en hebben ondersteuning gehad van een muziekdocent, maximaal 1200 vluchtelingkinderen hebben meegedaan aan de muzieklessen op school, een van de regionale generale repetities en een van de slotconcerten met begeleiding van het Orkest
van het Oosten of de Philharmonie Zuid Nederland. Er zijn minimaal zes ontmoetingsmomenten geweest tussen Nederlandse kinderen en vluchtelingenkinderen.

METHODIEK
Het voor dit project ontwikkelde interactief muziekprogramma BROER. Van dit programma maken onder meer deel uit: handleiding voor betrokken leerkrachten, werkboek voor alle kinderen, ondersteuning door muziekdocent, generale repetitie waar kinderen vast kennis maken met de acteur(s) van het slotconcert en het slotconcert zelf.

SAMENWERKING MET
Maximaal 16 AZC-scholen, muziekdocenten uit de regio, reguliere scholen, orkesten, COA en het artistiek team van theater Sonnevanck.

ORGANISATIE
Samenspel is een landelijk project en wordt in de regio’s Noord-Nederland, Midden-Nederland en Zuid-Nederland uitgevoerd. Het project heeft per regio een projectmedewerker en landelijk is er een projectleider. Elke regio werkt samen met een externe muziekdocent.