Nieuws, 10 augustus 2021

Schaamteloos: kabinet wil Afghanen terugsturen

Ondanks de ongekende opmars van de Taliban wil Nederland Afghaanse vluchtelingen blijven terugsturen naar Afghanistan. Een schaamteloos besluit. De oorlog in Afghanistan kost talloze burgerslachtoffers, en niemand mag worden overgeleverd aan het schrikbewind van de Taliban. We roepen het kabinet op om Afghanen in Nederland bescherming te bieden.
placeholder

Met het terugtrekken van de internationale troepen uit Afghanistan is chaos en paniek uitgebroken in heel het land. Het aantal burgerslachtoffers is in 2021 meer dan verdubbeld. Het tempo waarmee de Taliban een groot deel van het land in handen kregen, verrast vriend en vijand. In de veroverde gebieden voert de Taliban een afschuwelijk schrikbewind: martelingen, openbare executies en het uithuwelijken van meisjes zijn er aan de orde van de dag. Ook steeds meer grote steden zijn ingenomen door de Taliban. Tienduizenden Afghanen zijn al op de vlucht geslagen. Een deel van hen vlucht ook naar omringende landen, die zich opmaken voor een grote toename van het aantal Afghaanse vluchtelingen.

Brief aan de EU

Onlangs deed de Afghaanse overheid een beroep op Europese landen om in elk geval tot oktober geen Afghaanse burgers meer uit te zetten. Landen als Zweden, Noorwegen en Finland gaven hier gehoor aan. Maar nu blijkt dat Nederland samen met een aantal andere Europese landen druk wil zetten op Afghanistan om uitzettingen door te laten gaan. Dat staat in een brief die staatssecretaris Broekers-Knol samen met collega's van een aantal andere lidstaten op 5 augustus naar Eurocommissaris Johansson heeft gestuurd.

In die brief spreken deze landen hun zorgen uit over een mogelijke toename van het aantal Afghaanse vluchtelingen. En wijzen ze op eerder gemaakte terugkeerafspraken met Afghanistan. Ook tijdens de huidige crisissituatie mogen die afspraken niet worden opgeschort, is de boodschap die de Eurocommissaris ook namens Nederland moet afgeven aan de Afghaanse overheid.

Een nieuw dieptepunt

VluchtelingenWerk Nederland vindt deze opstelling schaamteloos en roekeloos. Het Nederlandse asielbeleid voor Afghaanse vluchtelingen is gebaseerd op gedateerde informatie uit november 2020. Elke Afghaan die nu wordt teruggestuurd wordt daarmee in levensgevaar gebracht. Het land is nu zo gevaarlijk dat elke Afghaanse asielzoeker op dit moment bescherming zou moeten krijgen.

Nederland en andere lidstaten schrijven in de brief ook dat het opschorten van uitzettingen naar Afghanistan ertoe zou kunnen leiden dat meer Afghanen asiel aanvragen in Europa. We vinden dit een absurde en alarmerende redenering: het willen uitzetten van asielzoekers als afschrikwekkend middel markeert een nieuw dieptepunt in de spijkerharde opstelling van dit kabinet jegens mensen op de vlucht.

Zet geen Afghanen uit

We roepen het kabinet op om uitzettingen naar Afghanistan alsnog per direct op te schorten. Het terugsturen van gevluchte Afghanen brengt hen in levensgevaar. Het Nederlandse asielbeleid voor Afghanen moet daar recht aan doen. En landen rondom Afghanistan moeten op onze steun kunnen rekenen bij het opvangen van nieuwe vluchtelingen uit het door de Taliban getergde land.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie