Nieuws, 27 november 2014

Sneller duidelijkheid voor kwetsbare minderheden uit Irak

Staatssecretaris Teeven heeft deze week in antwoord op Kamervragen van de PvdA en CU laten weten dat er sneller duidelijkheid komt voor kwetsbare minderheden uit Noord-Irak. Dat is goed nieuws. Onlangs besloot de staatssecretaris om alle Irakese vluchtelingen uit een aantal gevaarlijke gebieden 'in de wachtkamer te zetten' door middel van een besluit- en vertrekmoratorium. In de tussentijd zou er ook niemand worden uitgezet. Hierdoor zitten zij lang in onzekerheid of ze wel of geen bescherming krijgen, omdat een beslissing op de asielaanvraag wordt uitgesteld.

Uitzondering voor extra kwetsbare vluchtelingen

Voor kwetsbare minderheidsgroepen zoals Yezidi's, christenen, LHBT's en alleenstaande vrouwen, die vóór dit besluit- en vertrekmoratorium vaak een asielvergunning kregen, betekende dit dat zij ook in de wachtstand werden gezet. VluchtelingenWerk vond dit onterecht omdat deze groepen een specifiek risico liepen, los van de algemene veiligheidssituatie in Irak. “Het is goed dat de vluchtelingen die los van de algemene veiligheidssituatie gevaar lopen omdat ze extra kwetsbaar zijn, nu sneller duidelijkheid krijgen,” zegt Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland. VluchtelingenWerk vindt overigens dat alle Irakezen uit Noord-Irak bescherming zouden moeten krijgen totdat het veilig en stabiel is.