Nieuws, 21 november 2019

Sneller en beter integreren

Aandachtig kijkt een groepje cursisten naar het tv-programma 'Ik vertrek', waarin een Nederlands echtpaar in Frankrijk een 'chambre d'hôtes' begint. In aarzelend Nederlands bespreekt de groep het fragment, het blijkt echt lastig om de juiste informatie eruit te pikken.
placeholder

Als een puzzel passen ze samen het verhaal in elkaar en oefenen zo de taal op verschillende manieren: luisteren, interpreteren, benoemen. En er is huiswerk: opschrijven wat ze hebben gezien. We zijn aan de Goudlaan in Groningen bij een taalles van VluchtelingenWerk. Het is de eerste week van een nieuwe groep, de sfeer is ontspannen en er wordt regelmatig gelachen.

Nieuw: taal en werk
De groep bestaat op dit moment uit negen cursisten, die in twee groepen les krijgen op hun eigen niveau. Wat de deelnemers met elkaar gemeen hebben, is dat ze erg gretig zijn om snel goed Nederlands te leren en aan de slag te gaan. Om zulke gemotiveerde nieuwkomers te stimuleren heeft VluchtelingenWerk deze cursus opgezet. Nieuw is de combinatie van hoog niveau taallessen met  de zogenaamde VIP-training. VIP staat voor: Vluchtelingen Investeren in Participeren. Met VIP is inmiddels drie jaar ervaring, de methode is door VluchtelingenWerk ontwikkeld om nieuwkomers te begeleiden naar de arbeidsmarkt.
In plaats van na elkaar, zoals gebruikelijk was, worden taal, inburgering en werktrajecten dus naast elkaar aangeboden. Het grote voordeel hiervan is dat mensen sneller maatschappelijk actief worden en zo sneller de taal leren, kortom sneller integreren. Met deze gecombineerde aanpak loopt VluchtelingenWerk vooruit op de nieuwe wet inburgering die in 2021 van kracht wordt. Deze eerste groep dient als voorbeeldproject.

Samen oefenen
Hiba uit Soedan is afgestudeerd Natuurkundige en pas een jaar en drie maanden in Nederland. Ze heeft het basistaalniveau snel geleerd en werkt toe naar de benodigde examens om hier opnieuw te kunnen studeren. De Syrische Khuloud is bijna twee jaar in Nederland. Haar vak als anesthesist zal ze hier niet meer kunnen uitoefenen vanwege haar leeftijd (60). Zij wil de taal beter leren om te kunnen werken als vrijwilliger of in de horeca, bij een jazzcafé. Ze houdt van mensen, vindt Nederlanders  aardig en ze heeft gezellige buren.

Maged uit Egypte woont nu zes jaar in Nederland,hij heeft lang moeten wachten op een verblijfsstatus. Hij  is dominee en als vrijwilliger begeleidt hij een bijbelstudiegroep. Hij hoopt de vereiste diploma's te halen om werk te vinden bij een kerk. In elk geval wil hij mensen helpen, dat heeft hij altijd gedaan, ook in verschillende AZC's.

Jean, die ook zes jaar in Nederland is, werkte in Rwanda als taxichauffeur en denkt nu aan automonteur worden. Voor een Nederlands rijbewijs heeft hij het geld nog niet. Hij weegt zijn woorden zorgvuldig en spreekt ze soms uit als een vraag: zeg ik het goed?
Allemaal spraken ze al Engels en vinden dat een voordeel bij Nederlands leren. Ook hebben ze veel geleerd van het kijken naar Nederlandse tv: vooral kinderprogramma's, die langzaam en duidelijk zijn, of films met Nederlandse ondertiteling.  Ze vinden Nederlands wel moeilijk en Khuloud noemt daarbij de verschillende dialecten: “hoe ze in Maastricht spreken en in Groningen!” Maged: “Het is belangrijk om mensen te vinden om mee te oefenen, om samen dingen te ondernemen.” Ze zijn het daar wel over eens: in de praktijk leer je de taal sneller. Het helpt als je bezigheden hebt die je met Nederlanders in contact brengen. Daarom kozen ze voor deze cursus: “We weten waarvoor we het doen. We willen goed Nederlands leren, om te kunnen solliciteren”, aldus Jean.

Persoonlijke aandacht
Taaldocent Mieke Bába is, behalve zeer ervaren, ook persoonlijk gemotiveerd. Als dochter van een politieke vluchteling weet ze wat voor invloed zo'n ingrijpende gebeurtenis heeft op je leven. Haar achtergrond vormt de rode draad in het uitoefenen van haar vak, ze is altijd mensen aan het motiveren: ga zitten en leer die taal, die woordjes! “Ze moeten hard leren, ik weet wat het kost. Op volwassen leeftijd een andere taal leren is moeilijk en daarbij ook nog de andere cultuur, de zorgen. Het is al knap dat ze gemotiveerd zijn.”
Sommige cursisten beginnen net met Nederlands, anderen zijn al verder en kunnen zich voorbereiden op het staatsexamen. Dankzij onderwijsassistent Paulina Roozemeijer, een bedreven vrijwilliger, is het mogelijk om binnen de groep met verschillende niveaus te werken.
Mieke: “Mensen hebben behoefte aan persoonlijke aandacht. Dat bieden wij. Je taak als docent is niet beperkt tot dat ene lesje. Bijvoorbeeld zoiets als contact met DUO, dat is een moeilijk obstakel in het leven van  statushouders. Als het nodig is, belt de docent samen met de cursist naar DUO.  Daarin onderscheidt VluchtelingenWerk zich misschien van de grote onderwijsinstellingen. Het is hier laagdrempelig en gezellig.”

Profiel
Voorafgaand aan de lessen kreeg de cursusgroep al voorlichting over de VIP-training, die zij in december naast hun taallessen gaan volgen. Iedereen wordt dan gekoppeld aan een arbeidscoach, die helpt met het maken van een cv en met andere opdrachten. De deelnemers leren een goed profiel opbouwen: wie ben je, wat is je arbeidservaring en welke stappen moet je nemen. Het zal gaan over communicatie, interactie, netwerken en mogelijkheden benutten bij bedrijven voor stageplekken of (vrijwillige) werkplekken. Het doel is om uiteindelijk betaald werk te vinden.

Een mooi voorbeeld van een actieve nieuwkomer die snel Nederlands leerde en in Groningen de inburgeringsschool TCI Compiti heeft opgezet is Raouf Alzaibak. De samenwerking met VluchtelingenWerk in dit project betekent dat ook zijn cursisten kunnen deelnemen aan de VIP-training. Instromen is nog mogelijk voor statushouders die snel willen leren en sterk gemotiveerd zijn. Reïntegratiecoaches van de gemeente weten welke stappen binnen de gemeente nodig zijn om deel te kunnen nemen.

De lessen worden gegeven aan de Goudlaan 297 in Groningen op maandagochtend, donderdagochtend en vrijdag-middag. De Vip-training is op dinsdag, vanaf half december 2019. Er zijn nog een paar plaatsen vrij.