Nieuws, 8 mei 2014

Steun een Eerlijk Kinderpardon

Voor kinderen zonder verblijfsvergunning die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, kwam er in 2012 een Kinderpardon. Dit maakte voor honderden kinderen een einde aan jarenlange onzekerheid over hun toekomst. Toch missen ongeveer 600 kinderen de boot. Zij zijn volgens ons onterecht uitgesloten. Steun onze actie en teken de petitie!

Teken de petitie

Wij vragen nu om een Eerlijk Kinderpardon. Voor álle gewortelde kinderen. Deze in Nederland gewortelde kinderen spreken Nederlands, gaan naar school, hebben vrienden en zitten op voetbal of korfbal. Ze horen thuis in Nederland. Staatssecrectaris Teeven heeft hun aanvragen afgewezen. Bijvoorbeeld omdat kinderen niet onder toezicht van het Rijk stonden. Terwijl ze wel bij hun gemeente bekend waren. Of omdat ze inmiddels net te oud zijn.

Rechten van het kind

Wij volgen het VN-Kinderrechtenverdrag waarin staat dat het belang van het kind voorop moet staan. Dat geldt juist voor beslissingen over het Kinderpardon. De regels van het Pardon lijken echter bedacht te zijn om het aantal kinderen dat eronder valt zo klein mogelijk te houden. De kinderrechten zijn niet als uitgangspunt genomen.