Nieuws, 26 juni 2015

Structurele oplossing verdeling vluchtelingen nodig

VluchtelingenWerk Nederland vindt het jammer dat de verdeling van de 40.000 vluchtelingen een vrijblijvend karakter houdt. Na felle discussie hebben de leiders van de EU-lidstaten besloten om af te zien van een verplichte verdeling volgens een verdeelsleutel. De landen van de Europese Unie zeggen de komende twee jaar 40.000 vluchtelingen op vrijwillige basis over de EU te verspreiden. Het gaat om vluchtelingen uit Syrië en Eritrea die aankomen in Griekenland en Italië.

Goede voorbeeld

Premier Rutte vindt het positief dat landen aangeven wel hun bijdrage te willen leveren. Hij stelt dat Nederland bereid is mee te doen als ook andere landen meedoen. VluchtelingenWerk vindt dat Nederland het goede voorbeeld moet geven, ongeacht of en hoeveel vluchtelingen andere landen opnemen. 

Noodmaatregel

VluchtelingenWerk maakt zich zorgen over de afwachtende houding van Nederland. Het gaat hier om een noodmaatregel om 40.000 vluchtelingen te verdelen. Maar uiteindelijk moet er gewerkt worden aan een structurele oplossing voor het verdelen van vluchtelingen in Europa. De huidige afspraak, waarbij het land waarin de asielzoeker als eerste voet aan wal zet verantwoordelijk is voor de asielaanvraag, voldoet niet meer.