Nieuws, 22 juli 2015

Te weinig solidariteit EU-lidstaten voor verdelen 40.000 vluchtelingen

De meeste EU-lidstaten zijn akkoord gegaan met een noodmaatregel voor het verdelen van vluchtelingen in Europa. In Griekenland en Italië komen onevenredig veel vluchtelingen Europa binnen. Daardoor is de situatie in de vluchtelingenopvang in Zuid-Europa onhoudbaar geworden. De Europese Commissie kwam daarom met een plan om 40.000 asielzoekers uit Griekenland en Italie over de andere Europese lidstaten te verdelen. Maar de onderlinge solidariteit van de lidstaten bleek niet voldoende. Een aantal lidstaten werken niet of nauwelijks mee aan het verdelen van een relatief klein aantal vluchtelingen. VluchtelingenWerk Nederland vindt het jammer dat een aantal lidstaten hun verantwoordelijkheid niet heeft genomen om een aantal asielzoekers op zich te nemen, maar is blij dat Nederland wel haar steentje bijdraagt en zoals gevraagd 2047 vluchtelingen opneemt.

Mensonterende omstandigheden

VluchtelingenWerk wees al langer op de schrijnende situatie van vluchtelingen in Griekenland en Italië. We zijn blij dat Nederland na wat aarzelingen toch akkoord is gegaan met het opnemen van deze vluchtelingen. Maar als landen als Oostenrijk en Hongarije niet alsnog over de brug komen blijven 8000 mensen in mensonterende omstandigheden zitten. De Greek Council for Refugees luidde onlangs de noodklok over de situatie op de Griekse eilanden. Op Lesbos is onvoldoende voedsel voor de met name Syrische vluchtelingen die daar aankomen. Andere vluchtelingen wachten in Griekenland in detentiecentra op hun asielprocedure. In Italië staan mensen rechteloos op straat als ze een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Structurele oplossing nodig

Griekenland en Italië vroegen de andere EU-lidstaten om steun. De Europese Commissie stelde voor om een klein deel van het totaal aantal asielaanvragen in de EU naar andere lidstaten te verplaatsen. VluchtelingenWerk vindt dat moet er gewerkt worden aan een structurele oplossing voor het verdelen van vluchtelingen in Europa. De huidige afspraak, de zogenaamde Dublinverordening, waarbij het land waarin de asielzoeker als eerste voet aan wal zet verantwoordelijk is voor de asielaanvraag, voldoet niet meer. De noodmaatregel die deze week is afgesproken, is een eerste stap richting een eerlijke verdeling van asielaanvragen onder lidstaten. Door zo'n eerlijke verdeling kan in heel Europa niet alleen bescherming, maar ook perspectief aan deze vluchtelingen worden geboden.

Vluchtelingen buiten Europa

In het akkoord dat deze week werd afgesproken, staat ook dat Nederland de komende twee jaar 1000 vluchtelingen hervestigt. Dat gaat om vluchtelingen die in vluchtelingenkampen buiten Europa leven. Dat Nederland 1000 vluchtelingen opneemt is echter een sigaar uit eigen doos: Nederland heeft eerder al afgesproken elk jaar 500 mensen uit vluchtelingenkampen wereldwijd hier op te vangen. VluchtelingenWerk vindt het jammer dat Nederland dit aantal wederom en ondanks een aangenomen motie in het parlement van de ChristenUnie niet verhoogt. Ook de vluchtelingen die in uitzichtloze situaties in vluchtelingenkampen ver weg zitten, verdienen onze aandacht.