Nieuws, 4 maart 2015

Teleurgesteld over uitspraken Raad van State over kinderpardon

VluchtelingenWerk Nederland is teleurgesteld over de uitspraken van de Raad van State over het kinderpardon. Deze heeft geoordeeld dat kinderen die niet bij de overheid, maar wel bij de gemeente in beeld waren, niet in aanmerking komen voor het kinderpardon. Een van de voorwaarden van het kinderpardon is dat de kinderen in beeld waren bij de overheid. Een aantal gezinnen was wel in beeld bij de gemeente, maar niet bij een zeer beperkte groep instanties, zoals de IND of DT&V. Zij komen nu niet in aanmerking voor het kinderpardon. "Dit is een onbegrijpelijke uitspraak, deze kinderen zijn gewoon bekend bij lokale overheden en gingen naar school. Zij zijn geworteld in Nederland en horen hier thuis", zegt Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland.

Politieke oplossing nodig

Manson: "Bovendien zou dit geen juridisch vraagstuk moeten zijn. Er moet een politieke oplossing komen voor gewortelde kinderen. Dit pardon zou voor eens en voor altijd afrekenen met de problemen van gewortelde kinderen. Dat doet het kinderpardon nu niet." VluchtelingenWerk vindt dat alle gewortelde kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland hebben gewoond niet meer kunnen worden teruggestuurd naar het land van herkomst van henzelf of van hun ouders.

Actie in Den Haag

Ruim 35.000 ondertekenaars van de petitie voor een eerlijk kinderpardon vinden dat ook. VluchtelingenWerk blijft pleiten voor een eerlijk kinderpardon. Op woensdag 11 maart is er een grote manifestatie voor een eerlijk kinderpardon op het Plein in Den Haag. Ook VluchtelingenWerk steunt deze actie en roept zoveel mogelijk mensen op om aanwezig te zijn. Het programma van de manifestatie zal in de loop van deze week bekend worden.