Nieuws, 3 juli 2020

Teleurstelling en onbegrip over verworpen kamermotie vluchtelingenkinderen

De Tweede Kamer stemde over een motie om alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen ook in Nederland op te vangen. Ondanks de overduidelijke risico’s waar deze kinderen dagelijks aan blootgesteld worden en het grote draagvlak in de samenleving, werd de motie door de Tweede Kamer verworpen. VluchtelingenWerk Nederland is diep teleurgesteld over de onwil om zelfs voor deze kleine en kwetsbare groep plek te maken. Door de hoop gevestigd te houden op een schijnoplossing verliest het kabinet kostbare tijd die de kinderen niet hebben.
placeholder

Plan gedoemd te mislukken

De hoop van welwillende coalitiepartijen die desondanks tegen de motie stemden bleef gevestigd op het plan van staatssecretaris Broekers-Knol om 48 opvangplekken op het Griekse vasteland op te gaan zetten. Onderzoek van onder andere De Groene Amsterdammer en Trouw wees al uit dat de totstandkoming van die opvang door de Griekse bureaucratie hoogstwaarschijnlijk gedoemd is te mislukken - net als de vele pogingen die de afgelopen jaren zijn ondernomen om de omstandigheden in Griekenland te verbeteren.

Nú een oplossing nodig

Maar zelfs als de opvang op korte termijn gerealiseerd wordt, is het geen antwoord op de noodsituatie van deze kinderen. In een periode van drie jaar zouden om beurten steeds 48 kinderen 3 maanden in de opvang kunnen verblijven. Tot in totaal 500 kinderen kortdurend van deze opvang gebruik hebben kunnen maken. Maar kinderen die dagelijks risico lopen slachtoffer te worden van misbruik en uitbuiting kunnen geen maanden of jaren wachten tot ze aan de beurt zijn. Zij hebben nú een oplossing nodig.

Breed draagvlak

De hardvochtige opstelling gaat bovendien voorbij aan het grote draagvlak dat in de afgelopen periode zichtbaar is geworden. Meer dan 50.000 Nederlanders roepen het kabinet in een petitie op 500 kinderen op te vangen. Meer dan 150 gemeenten en vijf provincies doen dezelfde oproep of zeggen bereid te zijn zelf kinderen op te vangen. Honderden prominente (oud-)politici, geestelijk leiders, bekende Nederlanders en kinderen die in de Tweede Wereldoorlog onder moesten duiken zetten deze oproep kracht bij.

Geen tijd te verliezen

VluchtelingenWerk Nederland doet opnieuw een dringend beroep op het kabinet om niet langer te wachten op de totstandkoming van een schijnloplossing en zo snel mogelijk te starten met de evacuatie van de kinderen. Er is al te lang gewacht en er is geen tijd meer te verliezen.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie