Nieuws, 29 juni 2018

Teleurstelling over uitblijven afspraken bescherming vluchtelingen

'In een tijd dat er wereldwijd een recordaantal vluchtelingen is, is het zeer teleurstellend dat EU leiders niet in staat zijn samen tot oplossingen te komen die bijdragen aan de bescherming van vluchtelingen,' aldus VluchtelingenWerk in een eerste reactie op het EU migratie-akkoord.

Europa is steeds meer gericht op het afweren van vluchtelingen. De verantwoordelijkheid bescherming te bieden aan vluchtelingen in nood schuift Europa af op anderen. De EU houdt vast aan het sluiten van de grenzen en er is geen oplossing voor het gesol met asielzoekers op de Middellandse Zee. Het baart ons zorgen dat er binnen de EU geen bereidheid is verantwoordelijkheden te delen en dat het verdelen van asielzoekers op vrijwillige basis blijft. Ook is het zorgelijk dat de onmenselijke omstandigheden waarin asielzoekers in zogenaamde ‘hotspots’ in Italië en Griekenland worden vastgehouden, niet aan de orde zijn gekomen. In plaats daarvan wil de EU asielzoekers opsluiten in nieuwe gesloten opvangcentra in Zuid-Europa.

Er zijn dringend afspraken nodig over het eerlijk verdelen van asielzoekers over de lidstaten, landen aan de buitengrenzen van Europa worden onevenredig zwaar belast. Bovendien moeten er mogelijkheden komen voor vluchtelingen om op een veilige manier naar Europa te komen, zoals via hervestiging. De bescherming van vluchtelingen zou voorop moeten staan, zeker nu er wereldwijd meer mensen op de vlucht zijn dan ooit.