Nieuws, 31 maart 2022

Tenten in Ter Apel moeten zo snel mogelijk verdwijnen

VluchtelingenWerk Nederland, het Rode Kruis en UNICEF willen dat vluchtelingen die aankomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel niet meer in tenten hoeven slapen.
placeholder

Overvolle tenten

De afgelopen dagen dreigde het aanmeldcentrum op slot te gaan omdat er geen plek meer was. Vluchtelingen uit landen als Afghanistan, Jemen en Syrië sliepen er de afgelopen tijd op stoelen, op de grond en in tenten. Deze week werd er, na overleg in het Veiligheidsberaad, besloten dat er op korte termijn 2.000 tijdelijke opvangplekken bij komen. Wij vinden dit slechts een kortetermijnoplossing. Frank Candel, voorzitter van VluchtelingenWerk: 'Het grote tekort bestaat al veel langer en zorgt voor onmenselijke toestanden. Dit humanitaire probleem moet nu eindelijk structureel worden opgelost.'

Mannen, vrouwen en kinderen slapen door elkaar in rijen stapelbedden, matrassen of zelfs op de grond

Door ruimtegebrek in Ter Apel komen veel vluchtelingen na hun aankomst in Nederland in tenten terecht die bij het aanmeldcentrum zijn geplaatst. Daar is officieel plek voor 275 vluchtelingen. In de praktijk verblijven daar veel meer mensen, soms wel 700. Mannen, vrouwen en kinderen die bescherming zoeken in ons land slapen daar door elkaar, in rijen stapelbedden, op matrassen of zelfs op de grond. Er is geen enkele privacy en de toegang tot medische en psychische zorg is zeer beperkt. Frank Candel: ‘Vluchtelingen die na een lange reis in Nederland aankomen hebben rust nodig en een plek om bij te komen en heftige gebeurtenissen te verwerken. Dat gaat zo niet. Deze opvang zakt al enige tijd door de humane ondergrens.’

De hulporganisaties zijn blij met de 2.000 tijdelijke extra opvangplekken die de veiligheidsregio’s hebben toegezegd, maar zien ook nu weer een kortetermijnoplossing. Er zijn veel meer vaste opvangplekken nodig. Marieke van Schaik, directeur Rode Kruis Nederland: ‘Door het steeds weer openen en sluiten van azc's komen we steeds weer in een crisis terecht. Het leidt bovendien tot onnodig gesleep met mensen en kinderen. Er zijn daarom structureel meer opvanglocaties nodig. Ook nu kunnen en moeten gemeenten meer werk maken van het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld door ze alvast in een hotel te plaatsen. Dit gebeurt nu nauwelijks.’

De opvang zakt al enige tijd door de humane ondergrens

Frank Candel

Steun de belangen van vluchtelingen

Dankzij de hulp van onze donateurs kunnen wij opkomen voor de belangen van vluchtelingen in Nederland. Help jij ook mee met een gift zodat wij dit kunnen blijven doen?

Doneer nu

Geen koud en kil ontvangst

De veiligheidsregio Groningen overwoog vorige week in te grijpen en het aanmeldcentrum tijdelijk te sluiten. Vluchtelingen die vanaf dat moment naar Nederland komen zouden dan op straat belanden. Het Veiligheidsberaad besloot gisterenavond in reactie daarop dat verschillende gemeenten tijdelijk meer opvangplekken voor asielzoekers beschikbaar gaan stellen. Vluchtelingen kunnen van vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel doorstromen naar andere locaties.

VluchtelingenWerk Nederland, het Rode Kruis en UNICEF vinden dat de tenten in Ter Apel nu ook zo snel mogelijk moeten verdwijnen. Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland: 'We hebben het over mensen die bescherming zoeken in ons land. De huidige vorm van opvang is inhumaan en voldoet niet aan de minimumnormen voor opvang, al helemaal niet voor kinderen die een stabiele, rustige en veilige omgeving nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling. Met het openen van extra opvanglocaties is er geen reden meer om de tenten nog langer te gebruiken. Deze koude en kille ontvangst mag niet het nieuwe normaal worden.’