Nieuws, 31 juli 2018

Training IND-ambtenaren belangrijk voor beoordeling asielverzoeken LHBTI-vluchtelingen

Deze week is het Pride Amsterdam 2018, hét festival om te vieren dat je kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je houdt. Dat is mooi en belangrijk. Want in maar liefst 72 landen is het strafbaar om lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of iemand met een intersekse-conditie (LHBTI) te zijn. In sommige van deze landen staat hierop zelfs de doodstraf. Bijvoorbeeld in Afghanistan, Iran en Jemen. Enkele honderden LHBTI’s uit deze landen vluchten jaarlijks naar Nederland en vragen hier bescherming.

Wat doet VluchtelingenWerk voor LHBTI-vluchtelingen?

VluchtelingenWerk is er voor alle LHBTI's die naar Nederland vluchten. We staan ze bij tijdens de asielprocedure. Ook springen we in de bres bij problemen en behartigen we hun belangen in Den Haag. Een knelpunt waarvoor wij al langere tijd aandacht vragen, is  wijze waarop de overheid het asielverhaal van een LHBTI-vluchteling beoordeelt. Dit was onderwerp van het recente onderzoek van het COC, waaraan wij hebben bijgedragen.

Teveel stereotypering bij de beoordeling asielverzoeken

De conclusie van het onderzoek luidt dat er teveel stereotypering is. De beslisambtenaren gaan ervan uit dat elke LHBTI-vluchteling een ‘proces van bewustwording’ of een ‘proces van zelfacceptatie’ doormaakte en hier goed onderbouwd en gedetailleerd over kan vertellen. Er wordt getoetst of de vluchteling geworsteld heeft met zijn seksuele identiteit. En bijvoorbeeld precies kan aangeven wanneer het duidelijk was dat hij of zij op mannen of vrouwen viel. Maar dit is niet de realiteit. Niet elke vluchteling heeft geworsteld met zijn seksuele gerichtheid of genderidentiteit en het is geen vastomlijnd, standaard proces dat via een vragenlijst kan worden behandeld.

Blij met beleidsaanpassing kern van LHBTI-beoordeling

VluchtelingenWerk is dan ook blij dat de staatssecretaris onlangs liet weten dat de beoordeling  voortaan anders moet. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris dat het ‘zelfacceptatie-criterium’ verdwijnt als kern van het LHBTI-asielbeleid. De IND gaat voortaan ‘op zoek naar het persoonlijke verhaal waarbij de ervaringen van de LHBTI's leidend zijn’. De ambtenaar moet meer open vragen stellen over de persoonlijke ervaringen van de LHBTI-er en rekening houden met het referentiekader (cultuur, levensfase, opleidingsniveau). De standaard vragenlijst verdwijnt. Ook worden verklaringen van derden, zoals een partner, experts en belangenorganisaties beter betrokken bij de beoordeling. De IND moet voortaan motiveren op welke wijze deze informatie is meegenomen bij het besluit.

Dit is goed nieuws. Het verandert de methodiek van beoordeling op hét cruciale punt.

IND-ambtenaren trainen

Wel hebben we een kritische noot: hoe gaan de IND-ambtenaren ervoor zorgen dat ze de beoordelingen voortaan echt anders doen?  Wij zouden graag zien dat alle IND-ambtenaren getraind worden, zodat zij zich deze verandering ook echt eigen maken. De staatssecretaris heeft toegezegd meer trainingen te willen verzorgen, maar deze zijn niet helaas niet verplicht.

Persoonlijke verhaal