Nieuws, 21 maart 2017

Uitreiking scriptieprijs 'Respect for Refugee Rights' aan Berend Jansen

Afgelopen 23 februari is de scriptieprijs 'Respect for Refugee Rights' uitgereikt. De prijs is opgezet door het Institute for Social Studies (ISS) in Den Haag samen met Vluchtelingenwerk Nederland om wetenschappelijk onderzoek op het terrein van asiel en migratie in het buitenland te stimuleren.

Het was de eerste keer dat deze prijs werd georganiseerd en uitgereikt. De ingediende scripties speelden allemaal in op de actualiteit rondom opvang van Vluchtelingen door Europa en omringende landen. De uitreiking werd gemodereerd door Jan Pronk.

Na speeches door Prof. Marjoleine Zieck (UVA) and mr Tim Noordhof (VluchtelingenWerk Nederland) , presenteerden de vier ge-shortliste kandidaten hun scripties.

Deze waren:

Berend Jansen (Radboud Universiteit) werd door de jury aangewezen als winnaar. Hij ontvangt een prijs van 500 euro.