Nieuws, 18 juli 2018

Uitspraken minister Blok zijn een bewindspersoon onwaardig

Tijdens een besloten bijeenkomst heeft minister Blok van Buitenlandse Zaken opmerkelijke uitspraken gedaan over migratie, vluchtelingen en de multiculturele samenleving. De minister zei dat hij geen land kent waarin mensen uit verschillende culturen vreedzaam samenleven.

De uitspraken van minister Blok zijn een bewindspersoon onwaardig. Bovendien ondermijnt minister Blok de inspanningen van dit kabinet om in Europa gezamenlijke afspraken te maken over een goede opvang van vluchtelingen. Wij roepen de minister-president op om afstand te nemen van deze uitspraken.

Over xenofobie mag je als bewindspersoon nooit pragmatisch zijn. Onze 13.000 vrijwilligers getuigen ervan dat het mensen in Nederland wel degelijk iets kan schelen of vluchtelingen een plek kunnen krijgen in onze samenleving. Voor mensen in gevaar moet dan ook altijd plek zijn in onze samenleving, en van een bewindspersoon mag men verwachten dat hij hier ook voor staat.

Dit is, kortom, een klap in het gezicht van onze 13.000 vrijwilligers die belangeloos de handen uit de mouwen steken voor de integratie van vluchtelingen in Nederland. Juist zij laten daarmee zien dat er zowel draagvlak als daadkracht is in onze samenleving voor hun bescherming. Laat ook zien dat je kiest voor samenleven en deel hier jouw tegengeluid!