Nieuws, 30 juni 2020

Veiligheidssituatie Libië flink onderschat

Staatssecretaris Broekers-Knol wil een deel van de Libische asielzoekers gaan terugsturen naar hun door oorlog verscheurde thuisland. In het vandaag gepubliceerde beleid voor de behandeling van asielverzoeken uit Libië wordt de veiligheidssituatie in het land ten onrechte niet als geheel onveilig aangemerkt. VluchtelingenWerk Nederland maakt zich grote zorgen over deze beslissing. De veiligheids- en mensenrechtensituatie in Libië is zo slecht en onvoorspelbaar dat alle uitgezette asielzoekers een reëel risico lopen slachtoffer te worden van het geweld.

Door oorlog verscheurd

Al jaren strijden gewapende groepen om de macht in het door oorlog verscheurde Libië  Het land is politiek verdeeld in twee kampen, die beide militaire steun ontvangen uit het buitenland. In Tripoli zetelt de internationaal erkende Government of National Accord (GNA) en in het oosten een schaduwregering. Beide worden gesteund door een reeks gewapende groepen. Eind februari 2020 werden onderhandelingen over een staakt het vuren afgebroken. Offensieven en tegenoffensieven nemen sindsdien hand over hand toe. De veiligheids- en mensenrechten situatie is zo slecht en onvoorspelbaar dat Libische asielzoekers in geen geval teruggestuurd kunnen worden.

Grote onderschatting

Desondanks liet staatssecretaris Broekers-Knol vandaag weten Libië als veilig genoeg te zien om naar terug te keren. Dat betekent dat Libische asielzoekers geen asiel krijgen, tenzij ze kunnen aantonen om individuele redenen te zijn gevlucht. VluchtelingenWerk ziet dit als een grote onderschatting van hoe hevig en wijdverbreid de mensenrechtenschendingen en het geweld in het land zijn.

Oproep aan staatssecretaris

In afwachting van meer duidelijkheid over de veiligheidssituatie wachten Libische asielzoekers in Nederland al sinds 1 juli 2019 tot hun asielverzoek wordt beoordeeld. Hun asielverzoek zal nu op basis van het nieuwe beleid worden beoordeeld. Libiërs die volgens het nieuwe beleid niet in aanmerking komen voor asiel kunnen dan worden teruggestuurd. VluchtelingenWerk roept staatssecretaris Broekers-Knol met klem op haar beleid te heroverwegen en grote voorzichtigheid te betrachten bij de beoordeling van asielverzoeken uit Libië.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie