Nieuws, 20 mei 2014

Verkiezingsretoriek

Premier Rutte noemde de plotselinge toename in het aantal asielzoekers 'ontwrichtend'. Nederland is 'geen open huis' en hij beloofde 'het lek boven te krijgen'. Volgens staatssecretaris Teeven moet de toestroom worden 'omgebogen' en er moet worden ingezet op opvang in de regio. Zware woorden en ogenschijnlijk mooie oplossingen zo een paar dagen voor de Europese verkiezingen.

Mogelijkheden uitgeput

Opvang van vluchtelingen in de regio is een goede oplossing, maar het probleem is juist dat de mogelijkheden in de buurlanden van conflictgebieden zijn uitgeput. Inmiddels worden er bijvoorbeeld meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen in Libanon opgevangen. Een land met slechts 4,4 miljoen inwoners. Dat is pas ontwrichtend. Als je het omrekent naar de Nederlandse situatie zou dat betekenen dat zich hier zo'n 4 miljoen vluchtelingen zouden melden. Volgens de huidige prognose zou Nederland dit jaar uit kunnen komen op 39.000 mensen die asiel aanvragen, als er al tot het einde van dit jaar iedere week 1000 Eritreeërs blijven binnenkomen. Dat is nog maar de vraag. Dit soort pieken bleken in het verleden vaak tijdelijk te zijn.

Aanpakken van oorzaken

Nergens hoor je de regering praten over het aanpakken van de oorzaken van de vluchtelingenstroom, namelijk een gigantische schending van mensenrechten. In Eritrea is de dienstplicht een vorm van moderne slavernij die kan oplopen tot tien jaar. Aan de grenzen wordt geschoten op mensen die proberen het land uit te komen. Als de internationale gemeenschap dáár iets aan zou doen, verlaten mensen niet in zulke grote aantallen huis en haard.

Europese oplossing nodig

In plaats van met een beschuldigende vinger te wijzen naar bijvoorbeeld Italië, die verondersteld wordt de Europese asielafspraken niet na te komen, kan de energie beter gericht worden op het zoeken van Europese oplossingen voor deze vluchtelingencrisis, waarbij niet alleen gekeken wordt naar vluchtelingen die hier al zijn, maar ook hoe je kunt voorkomen dat mensen überhaupt op de vlucht moeten slaan.

Bangmakerij in verkiezingstijd

Natuurlijk is de prognose van de aantallen ten opzichte van de afgelopen jaren hoog en zal de overheid overuren moeten draaien, maar door de stijging in aantallen 'ontwrichtend' te noemen, zorgt Rutte zelf voor bangmakerij in de samenleving. Dat is een premier onwaardig, zelfs in verkiezingstijd.