Nieuws, 12 februari 2020

VIP 2 (Vluchtelingen Investeren in Participeren)

placeholder

DOEL

Vluchtelingen beter voorbereiden op de Nederlandse arbeidsmarkt en onderzoeken waar per persoon zijn/haar kracht ligt. Achterliggende doelstelling is om de barrières voor arbeidsparticipatie te verminderen en ervoor te zorgen dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Vluchtelingen, werkgevers, opleiders én overheid.

DOELGROEP

Statushouders korter dan 5 jaar in Nederland. We geven training aan verschillende groepen, waarbij we bezig zijn ons te specialiseren in groepen vluchtelingen met een laag taalniveau (= niet hetzelfde als laaggeletterd). Daarnaast worden op bepaalde locaties in Nederland trainingen gegeven per bedrijfssector (agrarisch/groen, bouw, schoonmaakwezen en logistiek).

RESULTATEN

  • Landelijk 2000 vluchtelingen voorbereid op arbeidsmarkt
  • 400 vrijwilligers zijn getraind als werkcoach
  • Er ligt een beproefd plan van aanpak loopbaanoriëntatie op maat
  • Er wordt beter aangesloten op wensen werkgevers, het draagvlak en kennis van de doelgroep wordt bij hen vergroot: betere match vluchteling-werk
  • Opbouw duurzaam regionale samenwerking met diverse partners, zoals werkgevers, opleiders, en lokale overheid.

METHODIEK

Gebruikte methodiek, duur 3 maanden tot maximaal een half jaar, waarna er een warme overdracht plaats vind met gemeente (klantmanager), opleiding of werkgever.
Combinatie van individueel en in groepsverband. Individueel (met arbeidscoach): intake, trajectplan, stage. Groepsverband (met trainer): 9 tot 11 modules, inclusief bedrijfsbezoeken en/of stagecafé. In Joure en Assen zijn we bezig met het geven van VIP in eigen taal. Methodiek is en blijft in het Nederlands, maar uitleg in eigen taal.

SAMENWERKING MET

Gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen

ORGANISATIE

Landelijk project met regionale projectleiders, projectmedewerkers (zijn teamleiders), trainers en vrijwillige arbeidscoaches.