Nieuws, 24 april 2015

Vluchtelingen de dupe van opvangplan uitgeprocedeerden?

Slechts 5 grote gemeenten mogen noodopvang gaan bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers volgens het nieuwe opvangplan voor vreemdelingen in Nederland. VluchtelingenWerk vindt het allereerst doodzonde van de bestaande bed-bad-en-broodvoorzieningen in meerdere kleine plaatsen. Maar bovenal is VluchtelingenWerk erg geschrokken van de mogelijke sanctie die het kabinet wil toepassen op gemeenten die na 1 november toch onderdak blijven verlenen.

Integratiebudget inhouden

Uit de kabinetsbrief blijkt namelijk dat het integratiebudget dat is bedoeld voor de maatschappelijke begeleiding van erkende vluchtelingen kan worden ingehouden. Hierdoor worden vluchtelingen die hier niets mee van doen hebben de dupe, als gemeenten basale noodhulp bieden aan mensen die bij hen op de stoep staan.

Enorme gevolgen inburgering

Het heeft enorme gevolgen voor hun inburgering en toekomst in Nederland als vluchtelingen minder of niet meer begeleid worden bij hun eerste belangrijke stappen in hun nieuwe woonplaats. “Deze sanctie is voor ons echt onaanvaardbaar”, aldus Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland. “Het kan toch niet zo zijn dat vluchtelingen gestraft worden als gemeenten noodopvang bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers?“ VluchtelingenWerk verwacht dat gemeenten niet akkoord zullen gaan met deze sanctie. Ook de Tweede Kamer zal hiertegen bezwaar hebben, want deze heeft zich destijds juist sterk gemaakt voor het behoud van deze maatschappelijke begeleiding voor vluchtelingen.