Nieuws, 14 juli 2015

Vluchtelingen in getallen: trieste records

Nooit eerder waren er zo veel mensen op de vlucht voor oorlog en geweld als in 2014. UNHCR becijferde dat eind 2014 bijna 60 miljoen mensen op de vlucht waren, 8,3 miljoen meer dan vorig jaar. Lees dit en meer in de nieuwste uitgave van 'Vluchtelingen in getallen', de jaarlijkse cijferpublicatie van VluchtelingenWerk Nederland.

De grootste groep vluchtelingen wordt gevormd door Syriërs. Ruim 4 miljoen mensen zijn Syrië ontvlucht. 3,6 miljoen - ofwel 90% - van hen worden opgevangen in Turkije, Libanon of Jordanië. Nog eens 7,6 miljoen Syriërs zijn ontheemd: op de vlucht in eigen land. Ruim 65.000 Syriërs vonden in 2014 bescherming in een EU-land. 

Drama’s op de Middellandse Zee

Vanaf Noord-Afrika wagen veel vluchtelingen uit Syrië, Eritrea en Afghanistan de levensgevaarlijke oversteek naar het veilige Europa. 137.000 mensen in de eerste helft van dit jaar. Bijna 2.000 mensen kwamen daarbij om het leven. April 2015 was een rampmaand met 1.308 doden. De schokkende beelden van overvolle bootjes en verdronken mensen vulden de journaals. De Europese leiders maakten daarop afspraken om nieuwe drama’s te voorkomen. Dat had effect: in mei en juni daalde het aantal slachtoffers tot 80 personen.

Veel Eritreeërs in korte tijd

In 2014 was er in april en mei een kortstondige piek van Eritrese vluchtelingen die asiel aanvroegen in Nederland. Ook in mei en juni van dit jaar zijn er opvallend veel Eritrese asielzoekers, ruim 1000 mensen per maand. De exacte redenen voor deze pieken zijn niet bekend.

Veel Kosovaren vragen asiel in EU in 2015

In de eerste drie maanden van 2015 vormen Kosovaren de grootste groep die asiel zoekt in Europa: bijna 50.000 mensen, een kwart van het totaal aantal asielaanvragen in die periode. Via Servië proberen zij Hongarije - en dus de Europese Unie - te bereiken om asiel aan te vragen en de werkloosheid en armoede van Kosovo te ontvluchten. In 2014 werd 94% van de aanvragen van Kosovaren afgewezen, van de aanvragen van Syriërs was dit 5%. Bijna 30.000 Syriërs zochten in dezelfde periode bescherming in Europa.

Elk getal een persoon

Vluchtelingen in getallen biedt een zo compleet en actueel mogelijk overzicht van cijfers over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd. Bedenk bij de cijfers in deze publicatie dat elk getal gaat over een persoon, elk met zijn eigen verhaal: vluchtelingen in getallen.