Nieuws, 5 februari 2020

Vluchtelingen, Wonen en Zorg

placeholder

Methodiek 

Als VluchtelingenWerk zijnde hechten we er waarde aan dat er op een methodische wijze vorm wordt gegeven aan het overbrengen van informatie. Dat doen we op theoretisch en praktisch vlak. In aanvulling op de maatschappelijke begeleiding bieden we de cursus Wonen, Zorg en Welzijn aan waarmee we op diverse momenten gedurende het jaar zullen starten.
 

Inhoud

In de cursus Wonen, Zorg en Welzijn organiseert VluchtelingenWerk 5 bijeenkomsten met 8 deelnemers per groep, waarin uitgebreide informatie wordt gegeven over wonen, zorg en welzijn door VluchtelingenWerk zelf en verschillende gastsprekers. Woningcorporaties, GGD, zorgverzekeraars en zorgverleners delen hun deskundigheid. In groepsgesprekken worden de thema's, zoals rechten & plichten energieverbruik, afvalscheiding, zorgsysteem, zorgverzekering en uitvaartverzekering behandeld. Praktijkopdrachten worden thuis uitgevoerd en vervolgens gezamenlijk binnen de groep besproken. Er worden rollenspelen ingezet om zaken te verduidelijken.
 
In deze cursus wordt ook de buurt, het verenigingsleven, cultuursensitief werken en rolmoddelen betrokken en toegespitst op de gemeentelijke situatie. De cursus wordt gegeven door een ervaren trainer, aangevuld met een gastspreker en een tolk.
 

Samenwerking 

Ook zoeken we de samenwerking op met de bibliotheek en M.O.S. om statushouders zo snel en goed mogelijk deel uit te laten maken van de samenleving. We sluiten aan bij de activiteitenprogramma ‘s en kijken waar meerwaarde/ aanvulling vanuit VluchtelingenWerk Noord-Nederland geboden is.