Nieuws, 2 oktober 2017

Vluchtelingenbescherming in Turkije ver te zoeken

Bescherming van vluchtelingen in Turkije is zeer ver te zoeken, blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek toont aan dat mensenrechtenschendingen daar eerder regel dan uitzondering zijn. VluchtelingenWerk Nederland maakt zich ernstige zorgen over het lot van de vluchtelingen die onder de EU Turkije-deal vanuit Griekenland naar Turkije worden teruggestuurd.

Het onderzoek van de Vrije Universiteit richt zich specifiek op vluchtelingen die vanuit Griekenland terug zijn gestuurd naar Turkije. Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland: ”Ik vind het schokkend te lezen dat vluchtelingen in Turkije amper toegang tot een asielprocedure krijgen en in gevangenissen terechtkomen. Vluchtelingen worden zelfs gedwongen documenten te ondertekenen in een taal die ze niet machtig zijn, waarbij ze verklaren zogenaamd vrijwillig terug te willen keren naar hun land van herkomst, blijkt uit het rapport. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de EU-Turkijedeal door de EU en haar lidstaten als groot succes wordt bestempeld en zelfs als blauwdruk wordt gezien voor toekomstige deals met andere landen.”

Samenwerking

Bij samenwerking op het gebied van migratie en asiel moet bescherming en solidariteit centraal staan en mensenrechten moeten worden gewaarborgd. Je kunt de verantwoordelijkheid voor het afhandelen van asielverzoeken pas overlaten aan een derde land als dat land ook daadwerkelijk veilig is en bescherming biedt aan vluchtelingen op grond van het VN-Vluchtelingenverdrag. Dat is in het geval van Turkije absoluut niet aan de orde, concludeert VluchtelingenWerk uit het onderzoek.

Grieks hof

Het Griekse hof heeft onlangs geoordeeld dat Syrische vluchtelingen vanuit Griekenland veilig naar Turkije kunnen en dat zij daar volgens het afgesproken akkoord bescherming kunnen krijgen. VluchtelingenWerk is hier, net als vele andere ngo’s, al langer kritisch op en stelt dat Turkije allesbehalve veilig is voor vluchtelingen. Het onderzoek van de VU laat dit ook zien. Advocaten van de Syrische vluchtelingen stappen overigens naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens om deze uitspraak aan te vechten.

Over de EU Turkije-deal

Het idee achter de EU Turkije- deal is dat asielzoekers die na 18 maart 2016 in Griekenland zijn aangekomen, weer worden teruggestuurd naar Turkije vanuit de gedachte dat ze daar asiel kunnen aanvragen en ook daadwerkelijk kans op bescherming zullen hebben.


VluchtelingenWerk is sinds het sluiten van de deal zeer kritisch op het terugsturen van asielzoekers naar Turkije. Om te monitoren wat er gebeurt met vluchtelingen die worden teruggestuurd, heeft VluchtelingenWerk de VU gevraagd hier onderzoek naar te doen.