Nieuws, 10 december 2018

VluchtelingenWerk draagt bij aan oprichting vluchtelingenorganisatie Cariben

Amsterdam/Willemstad --- Op de 70e verjaardag van de Universele verklaring van de rechten van de mens, is vandaag op Curaçao de Stichting Mensenrechten Cariben gelanceerd. Hiermee is de basis gelegd voor een brede mensenrechtenorganisatie die zich in eerste instantie zal inzetten voor Venezolaanse vluchtelingen. VluchtelingenWerk Nederland biedt zowel inhoudelijke als financiële ondersteuning om deze stichting mogelijk te maken.

Bescherming vluchtelingen in heel koninkrijk geborgd

VluchtelingenWerk vindt het belangrijk dat de rechten van asielzoekers en vluchtelingen overal in het Koninkrijk gewaarborgd zijn. Vanuit een informeel netwerk van bezorgde burgers kwam het verzoek aan VluchtelingenWerk hun lokale initiatief te ondersteunen. Behalve dit netwerk, zijn er geen ngo’s die zich op juridische ondersteuning van Venezolaanse vluchtelingen richten. VluchtelingenWerk  constateerde dat deze vluchtelingen op Curaçao en in mindere mate ook op Aruba amper bescherming kunnen krijgen. Sinds 2014 hebben naar schatting 2.3 miljoen Venezolanen hun land verlaten op de vlucht voor de economische en politieke crisis. Volgens de UNHCR heeft een groot deel van hen behoefte aan internationale bescherming. Binnen het Nederlandse Koninkrijk zijn Aruba en Curaçao de eilanden die in korte tijd te maken kregen met een hogere migratie. Op Aruba zouden volgens de UNHCR rond de 20.000 Venezolanen zijn en op Curaçao tussen de 5000 en 15.000.

Asielaanvragen nauwelijks mogelijk

Binnen het Koninkrijk zijn alle eilanden gebonden aan het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) en zijn Aruba en de BES landen (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) daarnaast ook partij bij het Vluchtelingenverdrag, maar desondanks is het aanvragen van asiel nauwelijks mogelijk. Met name op Curaçao is de situatie zorgelijk. Sinds juli 2017 heeft het Curaçaose ministerie van Justitie de registratie van migranten en vluchtelingen van de UNHCR overgenomen. In de praktijk blijkt het echter nauwelijks mogelijk om asiel aan te vragen en worden Venezolanen, de grootste groep vluchtelingen, onder zeer moeilijke omstandigheden in detentie gezet en zonder adequate procedure uitgezet. De registratie van 400 Venezolaanse asielzoekers op Aruba en 800 op Curaçao laat zien dat er wel degelijk bescherming wordt gezocht.

Nationale ngo met internationale verantwoordelijkheid

VluchtelingenWerk Nederland is een nationale ngo met een internationale verantwoordelijkheid. Vanuit internationale solidariteit zet VluchtelingenWerk haar onafhankelijke positie, kennis en expertise in de Cariben in eerste instantie in op ondersteuning bij het opzetten van een lokale onafhankelijke NGO op Curaçao die de belangen van vluchtelingen en migranten behartigt; de stichting Mensenrechten Cariben. Volgende stappen behelzen:

  • Juridische ondersteuning aan advocaten op Curaçao, en zo nodig Aruba en Bonaire, door middel van coaching, training en juridische kennis over toegang tot de asielprocedure;
  • Capaciteitsversterking aan lokale vrijwilligers op Curaçao rond voorlichting aan Venezolanen;
  • Vergroten van bewustwording en draagvlak onder de Curaçaose bevolking.

Lokaal initiatief wordt Stichting Mensenrechten Cariben

Bestuur van de stichtingIeteke Witteveen, antropoloog en al jarenlang woonachtig op Curaçao, is voorzitter van de nieuwe stichting; “Samen met een aantal andere verontruste burgers, waren we vanuit een lokaal netwerk actief betrokken bij de Venezolaanse vluchtelingen op ons eiland. We hebben een beroep op VluchtelingenWerk gedaan hun kennis en expertise te delen en ons lokale netwerk te versterken. Ik ben erg verheugd dat de stichting nu een feit is en we de mensen die onze bescherming ook echt nodig hebben, kunnen helpen. Er is een hoop werk aan de winkel.”

 

 


Oprichters en bestuur van de stichting