Nieuws, 7 januari 2021

VluchtelingenWerk heeft geen vertrouwen in belofte Broekers-Knol

Vandaag is de langverwachte kamerbrief over de Taskforce gepubliceerd door staatssecretaris Broekers-Knol. Maar liefst 7.000 asielaanvragen zijn doorgeschoven naar het nieuwe jaar met als herziende deadline: medio 2021. Het beloofde plan om de achterstanden zo snel mogelijk weg te krijgen blijft uit. Broekers-Knol laat weten op dezelfde voet door te willen gaan. Ze maakt daarbij op geen enkele manier aannemelijk waarom het nu wél zou lukken. VluchtelingenWerk heeft geen enkel vertrouwen in deze nieuwe belofte en vreest dat de staatssecretaris de handdoek in de ring gooit en het probleem afschuift op het volgende kabinet.
placeholder

Taskforce gefaald

In maart vorig jaar zou een speciale taskforce uiterlijk 31 december 2020 een achterstand van ruim 15.000 zaken wegwerken. Door grote chaos bij de taskforce is dat jammerlijk gefaald: 7.000 asielzoekers wachten nog steeds wanhopig op een antwoord op hun asielverzoek. De wachttijd voor de asielprocedure is inmiddels voor duizenden asielzoekers opgelopen tot twee jaar!

Opnieuw oplopende wachttijden

De staatssecretaris wil dit jaar meer capaciteit van de IND inzetten voor het inhalen van de achterstanden, terwijl de bedoeling van de taskforce juist was dat de IND nieuwe aanvragen weer binnen de wettelijke termijnen zou kunnen afhandelen. Inmiddels is duidelijk dat ook dat niet lukt: er wachten alweer duizenden nieuwe zaken op een beoordeling, die hierdoor ook vertraging zullen oplopen. VluchtelingenWerk vreest dat de staatssecretaris hiermee het probleem alleen maar verschuift naar nieuwe zaken.

Wachttijden gezinshereniging

VluchtelingenWerk waarschuwt ook voor een nieuw probleem bij de afhandeling van procedures voor gezinshereniging. Door het wegwerken van de achterstanden zullen meer erkende vluchtelingen het komende jaar een beroep doen op hereniging met gezinsleden die moesten achterblijven omdat het te gevaarlijk was om mee te reizen naar Europa. Wij vrezen dat als er niet snel meer personeel wordt gevonden om deze aanvragen af te handelen, daar ook achterstanden zullen ontstaan. Uit niets blijkt dat hier op dit moment rekening mee wordt gehouden.

Maak belofte waar

Het steekt ons dat de staatssecretaris geen helderheid verschaft over de vertragingen die nu ook ontstaan bij nieuwe asielaanvragen. Uit de kamerbrief blijkt dat ze niet kan voldoen aan de wens van de kamer om de achterstanden vóór 1 juli te hebben weggewerkt. De staatssecretaris moet nu alles op alles zetten om alle achterstallige asielaanvragen zo snel mogelijk in behandeling te nemen én voorkomen dat er nog meer achterstanden ontstaan bij nieuwe asielaanvragen en bij gezinshereniging.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie