Nieuws, 27 november 2015

VluchtelingenWerk kritisch op maatregelen gezinshereniging

Het kabinet kondigt in een brief van staatssecretaris Dijkhoff maatregelen aan vanwege het hoge aantal asielzoekers. Een aantal maatregelen gaat over gezinshereniging. Zo wil de regering de beslistermijn op gezinshereniging verlengen naar negen maanden, waar voorheen drie maanden de regel was. VluchtelingenWerk vindt dit teleurstellend. Adjunct-directeur Jasper Kuipers reageert: “Er is nu al een achterstand in de behandeling van aanvragen. Gezinsleden bevinden zich in moeilijke en soms zelfs levensgevaarlijke omstandigheden en moeten zo snel mogelijk kunnen herenigen. In plaats van de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken, wordt nu juist een verlenging vastgelegd in beleid. ”

Meer tijd aanvraag gezinshereniging

VluchtelingenWerk vindt het wel goed dat de aanvraagtermijn voor gezinshereniging van drie naar zes maanden wordt verruimd. De consequenties voor de enkeling waarbij de termijn wordt overschreden zijn namelijk veel te groot. Zo kan het voorkomen dat een gezin pas na vele jaren of zelf helemaal niet kan herenigen als de termijn wordt gemist.

Kosten niet verhalen

VluchtelingenWerk is geschrokken dat het kabinet de kosten van het onderzoek naar de gezinsband van vluchtelingen na een afwijzing wil verhalen op de vluchteling. Het kabinet wil een drempel opwerpen voor gezinshereniging door vluchtelingen met hoge kosten te confronteren. Daarbij zijn de gehoren op de ambassade vaak onzorgvuldig. Er zijn bijvoorbeeld geen beëdigde tolken beschikbaar, het ambassade personeel is vaak onvoldoende getraind om dergelijke gehoren te doen en er is dikwijls geen mogelijkheid om correcties en aanvullingen op het verslag te geven.

Vijf sporenbeleid onduidelijk

Een andere maatregel is het invoeren van een 'vijf sporenbeleid' bij het afhandelen van asielaanvragen. Sommige asielverzoeken worden versneld uitgevoerd en andere minder snel. VluchtelingenWerk maakt zich zorgen of al deze procedures wel met voldoende waarborgen zijn omkleed. Zo krijgen Syrische asielzoekers geen rechtshulp meer. Asielzoekers uit een zogenaamd veilig derde land van herkomst kunnen snel worden afgewezen. Kuipers: “Je wilt niet het risico lopen dat bijvoorbeeld LHBT's uit de westelijke Balkan zomaar terug worden gestuurd. Elke asielaanvraag moet zorgvuldig worden bekeken en rechtshulp van een advocaat moet gegarandeerd zijn.“