Nieuws, 18 januari 2017

VluchtelingenWerk Nederland presenteert 'Actieplan veilige routes'

Europa doet er alles aan om te zorgen dat vluchtelingen nooit onze grens bereiken. Vluchtelingen sterven nu op de Middellandse Zee of zitten in erbarmelijke omstandigheden in Griekse en Turkse kampen en kampen in de regio, omdat landen barrières opwerpen en hun verantwoordelijkheid doorschuiven. “Het 'Actieplan voor veilige routes voor vluchtelingen' (pdf) van VluchtelingenWerk Nederland biedt niet alleen een alternatief, maar toont de mogelijkheden waartoe de overheid juridisch, maar ook menselijk gezien toe verplicht is”, zegt Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk Nederland.

Buitengrens Europa is dodelijkste ter wereld

In dit actieplan roept VluchtelingenWerk de Nederlandse overheid op om drie stappen te nemen, zonder uit het oog te verliezen dat Nederland niet alleen het leed van de wereld kan dragen. Maar Nederland kan zich wel meer inzetten voor mensen op de vlucht die veiligheid en bescherming nodig hebben.

1. Veilige routes

Op papier zijn er al vier veilige routes naar Europa; maak hier gebruik van!

  • Nodig via ‘hervestiging’ de meest kwetsbare vluchtelingen in de regio uit om zich in Nederland te vestigen.
  • Bied via humanitaire programma’s bescherming aan vooraf duidelijk afgebakende groepen vluchtelingen die nog in het land van herkomst of in de regio verblijven.
  • Verleen door middel van ‘humanitaire visa’ toestemming voor kort verblijf in een land om een asielprocedure te kunnen doorlopen. Asielzoekers kunnen zo zelfstandig via een normale manier naar Europa reizen.
  • En maak gebruik van de Europese ‘Richtlijn tijdelijke bescherming’ om vluchtelingen te evacueren.

2. Private sponsorships

Onderzoek de mogelijkheden voor het opzetten van ‘private sponsorship-programma’s’ waarin particulieren, kerken, bedrijven of andere organisaties financieel, emotioneel of sociaal garant staan voor een vluchteling die naar Nederland komt. Canada kent al sinds 1978 zo’n programma. Ook Australië, Duitsland en Ierland onderzoeken de mogelijkheid om deze oplossing te benutten.

3. Voortrekkersrol

Nederland kan niet alleen het leed van de wereld op zich nemen. Een grootschalige oplossing vereist een gecoördineerde Europese aanpak. Nederland zou hier een voortrekkersrol in moeten nemen. Als wij onze verantwoordelijkheid nemen, door bij andere landen aan te dringen om veilige routes toe te passen.

Op de vlucht

Op dit moment zijn wereldwijd meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Deze mensen hebben veiligheid en bescherming nodig. 86% van hen ontvlucht het conflict naar een buurland. Zij leven onder mensonterende omstandigheden en worden blootgesteld aan uitbuiting en fysiek geweld. Vluchtelingen die proberen door te reizen naar Europa, zijn overgeleverd aan mensensmokkelaars. In 2016 kwamen meer dan 4.700 mensen om bij een poging om Europa te bereiken. Daarmee is de buitengrens van Europa de dodelijkste ter wereld geworden.