Nieuws, 8 augustus 2017

VluchtelingenWerk omarmt oproep Lubbers aan de onderhandelaars

Oud premier en oud hoge commissaris voor de vluchtelingen Lubbers doet samen met emeritus hoogleraar Paul van Seters in NRC een oproep om meer vluchtelingen op te nemen via hervestiging. Een oproep die VluchtelingenWerk omarmt.
placeholder

Mondiale noodzaak

Kijk alleen al naar de mondiale noodzaak: UNHCR heeft onlangs nog bekend gemaakt dat 1,2 miljoen kwetsbare vluchtelingen in 2018 acuut hervestigd moeten worden. Wereldwijd zijn er bedroevend weinig plekken beschikbaar voor hervestiging. Het gat tussen wat nodig is en wat beschikbaar is wordt steeds groter: het aantal plekken in hervestigingslanden daalde het afgelopen jaar met maar liefst 45% naar 93.200. Vorig jaar zijn in Europa slechts 15.600 vluchtelingen via deze weg op een veilige plek terechtgekomen.

Substantiële toename

Er is veel meer nodig. De 500 vluchtelingen die Nederland jaarlijks hervestigt zijn veel te weinig. De International Rescue Committee (IRC) heeft berekend dat Nederland 5000 vluchtelingen jaarlijks zou moeten uitnodigen. Voor heel Europa zou dat jaarlijks op 108.000 vluchtelingen neerkomen. Een substantiële toename van het Nederlands quotum juichen we toe.

Voorwaarde voor opvang in de regio

Als je gelooft dat opvangen van vluchtelingen in de regio dé oplossing is, dan is een belangrijke randvoorwaarde daarvan dat de meest kwetsbare vluchtelingen die bijvoorbeeld in en rond vluchtelingenkampen ook geen veiligheid kunnen vinden via hervestiging elders bescherming krijgen. Denk aan alleenstaande moeders, minderjarigen, mensen die slachtoffer zijn van marteling of lhbt’s (lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders). Het verhogen van de quota is ook dan niet meer dan logisch.

Economische behoefte

Vluchtelingen kunnen in een vergrijzend Nederland waardevolle medeburgers worden, zoals Lubbers in zijn pleidooi stelt. Wij moeten vluchtelingen de kans geven een leven in veiligheid op te bouwen en investeren in hun integratie zodat zij zo goed mogelijk mee kunnen doen. Maar je moet het niet vermengen met onze economische behoefte. Zoek dus geen vluchtelingen die passen bij onze economie, maar stel het opnemen van kwetsbare vluchtelingen centraal.