Nieuws, 2 april 2014

VluchtelingenWerk pleit voor specifiek actieplan voor Somaliërs

VluchtelingenWerk Nederland roept minister Asscher op om samen met Somalische en maatschappelijke organisaties naar oplossingen te zoeken om om de positie van Somalische vluchtelingen in de Nederlandse maatschappij te verbeteren. Directeur Dorine Manson: “We kunnen niet in achterstand berusten, er moet iets gebeuren.” Vandaag wordt een rapport van Open Society Foundations gepubliceerd waaruit weer blijkt dat Somaliërs – in dit geval in Amsterdam- lastig mee kunnen komen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Dit is het gevolg van extra grote hindernissen voor deze groep.

Meer hindernissen bij integratie

Manson: “Somaliërs komen uit een land waar jarenlang geen kinderen naar school zijn geweest, waar decennia oorlog is geweest, geen rechtspraak is en geen functionerende overheid bestaat. Daardoor zijn zij vaak zeer laag of niet opgeleid als zij naar Nederland komen. Ook zijn zij vaak onbekend met overheidsdiensten en maatschappelijke instellingen. Somaliërs hebben daarnaast ook  te maken met vaak onverwerkte trauma’s en bijzonder grote cultuurverschillen. Alle vluchtelingen hebben te maken met enkele van deze problemen, maar Somaliërs in het bijzonder kampen met veel meer hindernissen om snel te kunnen integreren.”

Structurele achterstand

Uit het SCP-rapport dat onlangs verscheen bleek (opnieuw) dat de groep grote moeite heeft om aan het werk te komen en relatief vaker in armoede leeft dan andere vluchtelingengroepen. VluchtelingenWerk waarschuwt voor een structurele achterstandspositie van Somaliërs als deze problemen niet snel worden aangepakt.

Aanpakken

De Nederlandse overheid schafte een paar jaar geleden het zogenaamde doelgroepenbeleid af, dat mogelijkheden gaf om extra aandacht te geven aan de integratie van specifieke groepen. Manson: “Voor deze groep is een dergelijke aanpak juist heel belangrijk. Intensieve persoonlijke begeleiding is nodig om Somaliërs de mogelijkheid te bieden goed te integreren. Aandacht voor taalwerving, opvoedingsondersteuning, onderwijs, werk en discriminatie zijn hard nodig, en dan in nauwe samenwerking met Somalische intermediairs die de culturele kloof kunnen overbruggen.”
Daarom vraagt VluchtelingenWerk minister Asscher om samen met maatschappelijke organisaties, Somalische intermediairs en gemeenten een aanpak te ontwikkelen waardoor Somaliërs in Nederland niet langer buiten spel komen te staan

Persbericht Open Society Foundations over Somaliërs in Amsterdam (met aanbevelingen en opmerkingen)

Onderzoeksrapport 'Somalis in Amsterdam' van Open Society Foundations