Nieuws, 8 februari 2018

VluchtelingenWerk slaat alarm over wachttijden gezinshereniging

Vorige maand vroeg VluchtelingenWerk Nederland aandacht voor de veel te lange wachttijden waar vluchtelingen mee te maken krijgen tijdens hun gezinsherenigingsprocedure. Vluchtelingen moeten vaak jaren wachten tot ze hun partner en kinderen weer in hun armen kunnen sluiten. De wettelijke maximale wachttijd van zes maanden wordt structureel overschreden. Veel media berichtten over de opgelopen wachttijden, die vervolgens werden besproken door de Tweede Kamer.

Alarmerende signalen van vrijwilligers

Momenteel is de gezinsherenigingsprocedure van zo’n 6100 vluchtelingen ernstig vertraagd. Het gaat vooral om complexere zaken, waar meer onderzoek voor nodig is. Terwijl deze groep vluchtelingen in Nederland wacht op een beslissing, verblijven hun dierbaren vaak nog in onveilige gebieden. Via de duizenden vrijwilligers van VluchtelingenWerk, die zich dagelijks inzetten voor vluchtelingen in de asielzoekerscentra en in bijna alle gemeenten in Nederland, komen alarmerende signalen binnen van vluchtelingen die kampen met de lange wachttijden.

Onvoldoende prioriteit

In 2015 en 2016 steeg het aantal vluchtelingen dat naar Nederland kwam plotseling. Hierdoor liepen de wachttijden voor de asiel- en gezinsherenigingsprocedures enorm op. Deze tijdelijke 'piek' is inmiddels al lang achter de rug, maar de IND heeft nog steeds veel achterstallig werk. Onlangs bleek dat de IND ondanks de extreme wachttijden minder capaciteit in is gaan zetten. VluchtelingenWerk concludeert dat het bijeen brengen van door oorlog gescheiden gezinnen onvoldoende prioriteit heeft gekregen.

Wat vindt VluchtelingenWerk?

Wij vinden dat staatssecretaris Harbers alles op alles moet zetten om het achterstallige werk zo snel mogelijk in te halen en gezinnen weer binnen de wettelijke termijnen bij elkaar moet brengen. Met deze boodschap hebben wij de afgelopen tijd aandacht gevraagd voor dit probleem.

Wat is hier mee gebeurd?

Verschillende landelijke media besteedden hier aandacht aan:

De kwestie is vervolgens in de Tweede Kamer met staatssecretaris Harbers besproken. Die herhaalde de toezegging dat de wachttijden in het voorjaar van 2018 zullen zijn 'genormaliseerd'.

VluchtelingenWerk is er blij mee dat nu ook de Tweede Kamer kritisch toeziet op de naleving van deze belofte. Intussen houden we in de gaten of er voortgang wordt geboekt.