Nieuws, 15 november 2016

VluchtelingenWerk tevreden met stopzetten terugkeervergoeding Marokko en Algerije

Uit Marokko en Algerije vluchten mensen omdat zij bijvoorbeeld als LHBT-er gevaar lopen of omdat zij vanwege hun politieke en mensenrechtenactiviteiten moeten vrezen voor hun veiligheid. Jaarlijks vraagt een klein aantal van hen asiel aan in Nederland. Sinds kort zien we ook een andere groep Marokkanen die asiel aanvraagt in Nederland. Zij hebben geen reden om bescherming te vragen en weten dat hun aanvraag weinig kansrijk is. Zij houden plekken bezet die hard nodig zijn voor asielzoekers die wel een reden hebben om asiel aan te vragen. Dit misbruik gaat ten koste van vluchtelingen die wel bescherming nodig hebben.

De vertrekpremie is bedoeld als middel om afgewezen asielzoekers die vrijwillig terugkeren de mogelijkheid te bieden zich opnieuw in het land van herkomst te vestigen. Als de staatssecretaris aanwijzingen heeft dat er misbruik wordt gemaakt van deze regeling, steunen wij dit.

Dit neemt niet weg dat LHBT-ers en politieke activisten uit Marokko en Algerije de bescherming moeten blijven krijgen die zij nodig hebben. Hiervoor is dus een zorgvuldige afweging nodig.