Nieuws, 7 oktober 2022

VluchtelingenWerk: verbaasd over hoger beroep overheid

VluchtelingenWerk is verbaasd over het besluit van de overheid om in hoger beroep te gaan. Het staat de overheid natuurlijk vrij om dit te doen, maar ons ontgaat het doel wat zij daarmee willen bereiken. Iedereen kan zien dat de opvang van asielzoekers op veel plekken in ons land diep door de humanitaire ondergrens zakt.
placeholder

Niet voldoen aan minimale normen

Baby’s, zwangere vrouwen en zieke vluchtelingen verblijven op dit moment in hele schadelijke omstandigheden zoals hallen, tenten en gymzalen. Ook de staatssecretaris heeft zelf herhaaldelijk aangegeven dat we als land niet meer voldoen aan minimale normen.

De staatssecretaris geeft aan dat er reguliere opvang nodig is. Het vonnis van de rechter gaat niet over azc’s waar we asielzoekers normaal gesproken opvangen, maar dat de kwaliteit van opvang aan de minimale wettelijke eisen moet voldoen. Dit betekent dat asielzoekers minimaal toegang hebben tot drinkwater, drie maaltijden per dag, medische zorg, een bed en enige vorm van privacy.

Niet menswaardig opgevangen

Het is nu vastgesteld dat de overheid onrechtmatig handelt en dat dit moet stoppen. De rechter heeft bekrachtigd wat iedereen al weet: grote groepen asielzoekers worden niet menswaardig opgevangen in Nederland. En dat moet en kan anders. De termijnen die de rechter heeft gesteld zijn niet geheel verrassend en komen overeen met eerdere adviezen van meerdere inspecties. Wij zien liever dat de overheid haar tijd steekt in het halen van de termijnen om de opvang van kwetsbaren te verbeteren, in plaats van het bestrijden van deze uitspraak. Bijvoorbeeld door direct aan de slag te gaan met de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers die nu in de wachtruimtes van de IND op een stoel slapen.

Help mee en doe nu een gift

Met jouw bijdrage kunnen wij de Nederlandse en Europese politiek blijven aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid. Jouw steun is onmisbaar voor vluchtelingen die gedwongen zijn alles achter zich te laten op zoek naar veiligheid. Hartelijk bedankt.

Ja, ik help mee!