Nieuws, 19 september 2016

VN vluchtelingentop: unieke kans aanpak wereldwijde vluchtelingencrisis

Vandaag komen de wereldleiders bij elkaar in New York bij een door de VN georganiseerde top over vluchtelingen. Aansluitend host president Obama morgen ook een top over vluchtelingen. Beiden toppen zijn cruciale kansen voor Nederland en andere landen om collectief leiderschap te tonen. Concrete stappen zijn broodnodig om wereldwijd de noodzakelijke vluchtelingenbescherming te bieden. Nieuwe, concrete maatregelen moeten worden genomen om humanitaire hulp aan vluchtelingen te bieden én aan de gastlanden die hier een onevenredige verantwoordelijkheid in dragen. Leiderschap tonen betekent óók xenofobe en racistische retoriek afwijzen die in toenemende mate momenteel het wereldwijde discours rond vluchtelingen domineert.

Wat moet er volgens VluchtelingenWerk gebeuren?

De twee toppen zijn ultieme kansen om echt vooruitgang te boeken, maar de onderhandelingen voorafgaand aan de top stemmen vooralsnog niet erg hoopvol. VluchtelingenWerk is blij dat Nederland al jarenlang een hervestigingsprogramma voert. De aantallen (die al jarenlang op 500 per jaar staan) schieten echter veel te kort, helemaal gezien de omvang van het wereldwijde vluchtelingenvraagstuk waar we nu voor staan. VluchtelingenWerk moedigt ministers Koenders en Ploumen die Nederland bij de toppen vertegenwoordigen aan om er een flinke schep bovenop te gooien. Wij ondersteunen het door de secretaris-generaal van de VN gestelde doel gezamenlijk elk jaar 10% van de vluchtelingen wereldwijd op te nemen. We hopen dat Nederland hier gehoor aan geeft door een evenredig deel van de vluchtelingen bescherming te bieden.

Aanbevelingen  

  • Nederland moet zich committeren aan minimaal een verdubbeling van het aantal hervestigingsplaatsen van 500 om hiermee gehoor te geven aan de oproep van Ban Ki Moon. Volgens een berekening van het International Rescue Committee (IRC) zou het Nederlandse quotum zelfs moeten uitkomen op 5000. (Bij deze berekening is rekening gehouden met het aantal te hervestigen vluchtelingen en het BNP per lidstaat.)
  • Stimuleer invoering van hervestigingsprogramma's in landen die dat nog niet hebben.
  • Maak werk van andere veilige en legale kanalen, naast traditionele hervestiging. Denk hierbij aan uitgebreide gezinshereniging, werkvisa, studiebeurzen, sponsoring, maar ook medische evacuatie en humanitaire visa.

 

Lees hier de brief die VluchtelingenWerk samen met Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, Oxfam Novib, Het Nederlandse Rode Kruis en Stichting Vluchteling hebben gestuurd naar de Tweede Kamer tbv de gezamenlijke inbreng voor AO over de Nederlandse inzet bij de VN-top.