Nieuws, 4 oktober 2019

Voorzitter militaire vakbond roept minister op om tolken bescherming te bieden

De Nederlandse overheid dreigt een Afghaanse tolk uit te zetten die dertien jaar lang heeft gewerkt voor de internationale troepen in Afghanistan. Anne-Marie Snels, voorzitter van de militaire vakbond AFMP, maakt zich hard voor het lot van tolken die in ons land bescherming zoeken. 'Waarom stuurt de Nederlandse overheid hem terug, in de wetenschap dat we hem mogelijk de dood injagen?'
placeholder

Beleid niet ruimhartig

'Ik doe met klem een beroep op minister Bijleveld van Defensie, staatssecretaris Broekers-Knol en de Tweede Kamer: bied tolken bescherming.' Anne-Marie Snels hekelt het huidige beleid: 'De minister doet voorkomen dat het beleid voor tolken ruimhartig is, terwijl dat niet het geval is. Een tolk die in Nederland bescherming vraagt, wordt zoals iedere andere asielzoeker getoetst: er is geen speciaal beleid. We wéten dat ze groot gevaar lopen in Afghanistan. Waarom sturen we tolken dan toch willens en wetens terug en jagen we hen mogelijk de dood in?'

Bittere noodzaak

Goede tolken zijn van levensbelang, meent Snels. 'Een missie draait niet alleen om vechten, maar bovenal om diplomatie, ook in een land als Afghanistan. Deze tolken zijn dé contacten met de bevolking, zij zorgen voor waardevolle informatie voor de militairen. Zonder deze informatie zouden militairen zelfs gevaar lopen tijdens een missie. Iedere militair realiseert zich dat hij zijn werk niet kan doen zonder tolken. De inzet van tolken is een bittere noodzaak en uitermate waardevol.'

Zorgen voor veiligheid

Ze kan deze noodzaak niet verenigen met het overheidsbeleid. 'Deze missies zijn in opdracht van het kabinet. Het kabinet heeft dan als werkgever een zorgplicht, die reikt tot aan de tolken die voor ons werken. Als zij niet meer in Afghanistan kunnen leven omdat ze met de dood worden bedreigd, dan moeten we hen bescherming bieden. We moeten niet vergeten dat tolken zorgen voor de veiligheid van onze troepen en als je naar het grotere plaatje kijkt: zij zijn er ook voor onze veiligheid.'

Speelt al jaren

Aan de NOS zei de met uitzetting bedreigde tolk: 'Ik wil helemaal niet bij mijn vrouw en kinderen in Afghanistan weg zijn. Maar het staat vast dat ik daar zal sterven.' Snels gaat het lot van de tolken aan het hart. ‘Ik zal nooit vergeten dat vijf jaar terug we in actie zijn gekomen voor een andere tolk, Abdul. Hij was gevlucht omdat zijn broer was vermoord door de Taliban – hij werd voor Abdul aangezien. Zijn vader was zwaar mishandeld. Toen moesten we ook ons stinkende best doen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse overheid hem niet zou uitzetten. Dit probleem speelt al jaren. Ongelooflijk dat er nog steeds geen fatsoenlijk beleid voor tolken is gekomen. Ik roep de Tweede Kamer op dat beleid snel te maken.’