Nieuws, 18 april 2019

Wachttijden asielprocedure bij IND pas in 2021 opgelost

Staatssecretaris Harbers verwacht dat de IND pas in 2021 alle asielverzoeken weer op tijd kan behandelen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over verschillende problemen waar de Immigratie & Naturalisatiedienst (IND) mee kampt. VluchtelingenWerk reageert geschokt op deze nieuwe prognose. Abdeluheb Choho, directeur van VluchtelingenWerk Nederland: "De problemen bij de IND zijn nog ernstiger dan gedacht. We maken ons grote zorgen. De onzekerheid bij asielzoekers is enorm." VluchtelingenWerk roept de staatssecretaris op alles op alles te zetten om de wachttijden snel terug te dringen, en de IND intussen niet nog meer te belasten.
placeholder

1,5 jaar wachten op asielprocedure

Door planningsfouten en een personeelstekort kampt de IND met forse achterstanden. De wachttijd voor een asielaanvraag in behandeling wordt genomen loopt op tot anderhalf jaar. Normaal gesproken duurt dit dagen of enkele weken. De gevolgen van de problemen bij de IND zijn inmiddels ook elders voelbaar: de opvang raakt vol, de IND kan regelmatig niet komen opdagen bij de rechter, en de integratie loopt een jarenlange achterstand op. Choho: "Hoewel de problemen zich al ruim een jaar opstapelen, kondigde staatssecretaris Harbers pas aan het einde van 2018 maatregelen aan. Er is te laat ingegrepen."

Ziek van het wachten

Vluchtelingen en asielzoekers die wachten in onzekerheid maken zich grote zorgen om hun toekomst en die van hun gezin. Choho: "Ik sprak een Iraans gezin dat al acht maanden wacht op hun asielprocedure. Ze weten niet of ze morgen aan de beurt zijn of nog maanden moeten wachten. Vrijwilligerswerk is nog niet mogelijk. De vrouw krijgt nu antidepressiva voorgeschreven. Door de onzekerheid, de zorgen, de muren die op hen afkomen. Dit is een jong, hoogopgeleid, gezond gezin dat een bijdrage kan leveren aan ons land en ziek is gemaakt door ons asielsysteem."

IND niet nog meer belasten

Choho: "We vragen staatssecretaris Harbers zo snel mogelijk orde op zaken te stellen, en de IND intussen niet nog meer te belasten." De IND werft op dit moment meer personeel om de oplopende achterstand een halt toe te roepen en uiteindelijk in te halen. Maar tegelijk worden maatregelen genomen die de IND extra gaan belasten. Zo wordt de rechtsbijstand tijdens de asielprocedure grotendeels afgeschaft en moet de IND straks asielvergunningen al na drie in plaats van na vijf jaar opnieuw beoordelen. Choho: "We vragen ons af of de IND de verwachtingen ook waar zal kunnen maken. We roepen de staatssecretaris daarom op deze maatregelen niet in te voeren."

  • In november 2018 sloegen wij alarm om de onacceptabel lange wachttijden voor asielzoekers. Onze oproep aan de staatssecretaris om orde op zaken te stellen werd gesteund door duizenden Nederlanders én verschillende politici. Het onderwerp werd besproken tijdens debatten en er werden kamervragen gesteld. We hebben de ontwikkelingen op een rij gezet.