Nieuws, 19 december 2016

Wat vindt VluchtelingenWerk Nederland van de participatieverklaring?

Sinds kort werken gemeenten aan een nieuwe toevoeging aan het inburgeringstraject: de participatieverklaring. Dit is een verklaring met ’kernwaarden van de Nederlandse samenleving’ waar nieuwkomers een handtekening onder moeten zetten. Vandaag publiceerde De Volkskrant een artikel over de participatieverklaring, wat door veel andere media werd overgenomen. Daardoor is het onderwerp vandaag volop in de belangstelling komen te staan. Ook VluchtelingenWerk is in het artikel naar voren gekomen. Helaas kwam slechts een deel van ons standpunt aan bod.

Verplichte toevoeging

Hoewel deze wetswijziging nog in de Kamer moet worden behandeld, is het streven dat het participatieverklaringstraject per 1 juli verplicht wordt voor nieuwkomers die dan moeten beginnen met hun inburgering. Op dit moment experimenteren veel gemeenten al met de uitvoering van deze te verwachten nieuwe wet. VluchtelingenWerk Nederland ziet in de huidige experimenten de toegevoegde waarde van de gesprekken die ontstaan in de workshops, maar is geen voorstander van het toevoegen van een nieuwe verplichting aan het al verplichte inburgeringsexamen, zeker als dat binnen het bestaand beschikbare budget voor inburgering moet passen.

’Nederlandse kernwaarden’?

VluchtelingenWerk vraagt zich af of het aan de politiek is om te bepalen wat die 'Nederlandse kernwaarden’ zijn. Zeker omdat er eerst sprake van was dat nieuwkomers die zouden moeten ‘verinnerlijken'. Later is dit veranderd in 'uitdragen', en nu is het 'respecteren'. Bovendien verschillen ook Nederlanders onderling van mening over een aantal belangrijke 'kernwaarden'. Daarnaast ziet VluchtelingenWerk participatie en integratie als iets wat van twee kanten moet komen: van de nieuwkomer, én van de Nederlandse samenleving. Eigenlijk zou iedereen in ons land de verklaring dus moeten tekenen. Daarom is VluchtelingenWerk er ook blij mee dat tenminste de verantwoordelijke wethouder in sommige gemeenten de verklaring symbolisch mede-ondertekent.

Toegevoegde waarde

Gemeenten worden naar alle waarschijnlijkheid straks wettelijk verplicht nieuwkomers minimaal een dagdeel voorlichting te geven over de thema’s die in de participatieverklaring naar voren komen. VluchtelingenWerk is van mening dat dit te weinig is om de nieuwkomers daadwerkelijk te laten begrijpen wat zij ondertekenen. In veel gemeenten worden daarom ook uitgebreide programma's aangeboden ter voorbereiding op het ondertekenen van de participatieverklaring. De toegevoegde waarde van deze workshops is de dialoog die hierin gevoerd wordt met vluchtelingen en Nederlanders. Dit schept de mogelijkheid om wat langer stil te staan bij de genoemde thema’s. Zo kunnen vluchtelingen basaal kennis maken met hoe er in de Nederlandse samenleving over bepaalde onderwerpen wordt gedacht. Op deze manier kan het hopelijk toch nog iets zinvols toevoegen aan de integratie van vluchtelingen.

  • VluchtelingenWerk Nederland is, kortom, geen voorstander van het idee van een verplichte participatieverklaring. Maar als het dan toch wordt uitgevoerd, willen wij proberen het zo nuttig mogelijk te maken. 
  • Lees hier de participatieverklaring