Nieuws, 11 juli 2017

Werk voor vluchtelingen vraagt om lange-termijnaanpak

Uit nieuw onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) blijkt dat gemeenten massaal extra inzetten op het ondersteunen van statushouders bij het vinden van werk. VluchtelingenWerk Nederland roept overheidsorganisaties, werkgevers en maatschappelijke organisaties op tot regionale en landelijke samenwerking om de continuïteit van deze extra inzet te waarborgen. De investering dreigt verloren te gaan als deze projecten te vroeg stoppen. Uit het onderzoek van KIS blijkt dat deze noodzakelijke ondersteuning meestal van tijdelijke aard is. Alleen op lange termijn kunnen de investeringen zich uiteindelijk uitbetalen.

Extra begeleiding nodig

Vluchtelingen die naar Nederland komen zijn zeer gemotiveerd om te werken. Tegelijk hebben zij grote moeite met het vinden van een baan. Als zij naar Nederland komen, moeten zij vaak lang in een asielzoekerscentrum wachten op hun asielprocedure en een woning. Ze spreken nog geen Nederlands en hebben meestal geen sociaal netwerk. Tot zij werk hebben gevonden, zijn zij afhankelijk van een bijstandsuitkering. Zij hebben daarom extra begeleiding nodig om snel werk te vinden. Hiervan zijn gemeenten nu ook overtuigd.

Betere inzet gemeenten

In 2015 en 2016 vroeg een grote groep vluchtelingen om bescherming in Nederland. Uit het nieuwe onderzoek van het KIS blijkt dat gemeenten daarna massaal specifiek beleid om meer vluchtelingen naar werk te begeleiden hebben ontwikkeld. Zij starten eerder met integratieactiviteiten en gaan al in een vroeger stadium aan de slag met bijvoorbeeld sollicitatietrainingen, het vinden van werkervaringsplaatsen en het inventariseren van wat nodig is om individuele statushouders een betere kans op de arbeidsmarkt te geven. Ook werken zij beter samen met werkgevers en maatschappelijke organisaties.

Waarborging continuïteit absolute noodzaak

Desondanks is het overgrote deel van de statushouders die in 2015 en 2016 naar Nederland kwamen nog afhankelijk van een bijstandsuitkering. De ervaring leert dat het begeleiden van vluchtelingen naar werk een lange-termijnaanpak vraagt. VluchtelingenWerk maakt zich zorgen over de continuïteit van de extra inzet van gemeenten. Deze is vaak tijdelijk. De investering om vluchtelingen naar een betaalde baan te begeleiden dreigt verloren te gaan als de noodzakelijke ondersteuning vroegtijdig stopt. Bovendien blijkt uit het onderzoek van KIS dat de ondersteuning van extra kwetsbare groepen nog tekort schiet en nog onvoldoende gebruik gemaakt wordt van opleidingstrajecten.

Oproep vluchtelingen-integratieakkoord

Het begeleiden van statushouders naar werk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, de Rijksoverheid, werkgevers en maatschappelijke organisaties. Daarom roept VluchtelingenWerk hen op tot het sluiten van een vluchtelingen-integratieakkoord waarin de continuïteit van deze noodzakelijke extra investering wordt gewaarborgd en het aantal vluchtelingen met een baan verdubbelt.