Nieuws, 18 mei 2017

Werkbezoek naar ons 'hotspots project' in Italie

Donderdag en vrijdag gaan bestuursvoorzitter Dorine Manson en beleidsmedewerker Lenny Reesink van dichtbij zien hoe de hotspots in Italie werken. Ze gaan naar Trapani op Sicilie waar de identificatie van asielzoekers plaats vindt nadat zij daar zijn aangekomen. Hoe worden asielzoekers in Italie opgevangen? Krijgen zij goede begeleiding en informatie over de asielprocedure? En hoe wordt omgegaan met kwetsbare asielzoekers zoals gezinnen of alleenstaande kinderen? Krijgen vluchtelingen de bescherming die zij nodig hebben? Krijgt Italie genoeg hulp van andere Europese landen? Dorine en Lenny gaan onder andere een opvangcentrum, een hotspot en een centrum voor alleenstaande kinderen bezoeken.

Wat doet VluchtelingenWerk bij de hotspots in Griekenland en Italië? En wat is een hotspot?

VluchtelingenWerk Nederland is, zoals de naam al zegt, voornamelijk werkzaam binnen onze landsgrenzen. Maar we zijn ook op diverse manieren actief buíten Nederland. Eén van die projecten is gericht op het verbeteren van de situatie rondom de nieuwe Europese identificatiecentra in Griekenland en Italië; de zogenaamde hotspots. Hier worden vluchtelingen geregistreerd om vervolgens te worden verspreid over andere landen binnen de Europese Unie. We werken hierin samen met onze Griekse en Italiaanse zusterorganisaties en de Europese koepelorganisatie ECRE.

Zorgen over situatie hotspots

VluchtelingenWerk en andere vluchtelingenorganisaties maken zich zorgen over de ontwikkelingen rond deze hotspots. Zo lopen mensen kans te worden teruggestuurd zonder een nauwkeurige beoordeling van hun asielaanvraag. Verder worden ondanks afspraken hierover nog veel te weinig vluchtelingen herplaatst in andere EU landen waardoor tienduizenden vluchtelingen vast zitten in Griekenland en Italië. Sommige landen nemen zelfs helemaal geen vluchtelingen op. Hierdoor moeten mensen langdurig verblijven in kampen met slechte omstandigheden en een onzeker toekomstperspectief. Wij vinden dan ook dat alle Europese lidstaten hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zich aan de gemaakte afspraken moeten houden.

Voorlichting en ondersteuning

De lokale maatschappelijke organisaties en ook UNHCR hebben maar beperkt toegang tot de hotspots. Wij vinden het belangrijk dat onafhankelijke NGO's hier goede toegang krijgen om de vluchtelingen goed te kunnen ondersteunen. Dit doen we onder andere door het geven van onafhankelijke voorlichting en ondersteuning bij de juridische procedures aan asielzoekers, maar ook via beleidsontwikkeling en lobby ten aanzien van de hotspots en het herplaatsen van asielzoekers.


Het project wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Lees hier meer over onze internationale projecten.