Nieuws, 5 december 2018

Wij roepen de overheid op: neem verantwoordelijkheid voor de situatie in Griekenland

VluchtelingenWerk vraagt in aanloop naar de Europese Top half december opnieuw aandacht voor de mensonterende situatie voor vluchtelingen in Griekenland. Duizenden vluchtelingen verblijven in geïmproviseerde lekkende tenten en gaan nu hun derde winter in. Eerder kwamen al mensen om doordat de kampen niet bestand zijn tegen de winterkou. We vragen de regering om deze Top aan te grijpen om eindelijk actie te ondernemen.
placeholder

Op 5 december 2018 werd in de Tweede Kamer gesproken over het Europese asielbeleid, en op 13 en 14 december vindt de laatste Europese Top plaats. Wij hopen dat er dan eindelijk een oplossing komt voor de duizenden vluchtelingen die nog steeds vastzitten in Griekenland. We vragen de staatssecretaris dan ook om: 

  • Zich in te zetten om in Europees verband nieuwe bindende relocatieafspraken te maken om vluchtelingen direct over te plaatsen van Griekenland naar andere Europese landen.
  • Het voorbeeld van Portugal te volgen en duizend asielzoekers van de Griekse eilanden op te nemen in Nederland en hier de asielprocedure te laten doorlopen.

Nú in actie komen noodzakelijk

Vluchtelingen verblijven soms al jarenlang in de provisorische “tentjes” in en rond de Griekse vluchtelingenkampen. “In de kampen is een overschot aan ellende, en verder een gebrek aan alles”, weet Sander Schaap, manager Pers, Beleid en Internationaal Programma. Hij bezocht de kampen eerder dit jaar. Op Europees grondgebied worden mensen als beesten behandeld, terwijl er wel degelijk iets aan te doen is. Wij doen (opnieuw) een aantal aanbevelingen.

1. Solidariteit binnen Europa

Binnen Europa bestaat al jaren de afspraak dat het land waar een asielzoeker de EU binnenkomt verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. In de praktijk zorgt dit ervoor dat vluchtelingen oneerlijk worden verdeeld over Europa en Griekenland en Italië de aantallen niet aankunnen. Wij vinden dat deze 'Dublinafspraak' moet worden hervormd, zodat asielzoekers eerlijk kunnen worden verdeeld over heel Europa.

2. Neem verantwoordelijkheid voor falende EU-Turkije deal

De huidige situatie is een direct gevolg van de EU-Turkije deal. Asielzoekers die nu in Griekenland aankomen worden niet of nauwelijks teruggestuurd naar Turkije maar eindeloos vastgehouden onder deplorabele omstandigheden zonder enig perspectief. Nederland zou, als mede architect van deze deal, een grote morele verantwoordelijkheid moeten voelen en nemen voor het verbeteren van de omstandigheden van deze mensen.

3. Maak nieuwe relocatieafspraken in Europees verband

In 2015 spraken EU-landen af een deel van de vluchtelingen van Griekenland en Italië over te nemen, om hen te ontlasten. Dit 'relocatieprogramma' is inmiddels formeel ten einde gekomen, maar er zijn veel minder mensen daadwerkelijk overgeplaatst dan afgesproken. VluchtelingenWerk roep de Nederlandse regering op om in Europa te pleiten voor nieuwe afspraken voor het overnemen van vluchtelingen uit Griekenland. De noodzaak daartoe is nu groter dan ooit.

4. Breng direct 1000 mensen over naar Nederland

Het huidige gebrek aan wil binnen Europa om gezamenlijk tot een oplossing te komen mag volgens ons geen reden zijn voor stilstand. Nederland zou juist het goede voorbeeld moeten geven en het voortouw nemen door direct mensen vanuit de Griekse eilanden te over te nemen en hier de asielprocedure te laten doorlopen. De Portugese regering toonde eind oktober op eigen initiatief solidariteit. Het bood aan duizend mensen te herplaatsen in de loop van 2019. Dit initiatief verdient navolging door Nederland.

 

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie