Nieuws, 13 november 2018

Wij zijn opgelucht: Tweede Kamer roept op orde op zaken te stellen bij IND

De Tweede Kamer heeft vandaag een motie aangenomen die de regering oproept de fors gestegen wachttijden voorafgaand aan de asielprocedure aan te pakken. VluchtelingenWerk heeft de afgelopen weken volop aandacht gevraagd voor dit probleem. We zijn dan ook opgelucht dat er nu een overweldigende Kamermeerderheid is die de staatssecretaris dwingt orde op zaken te stellen.
placeholder

Deze motie komt nadat wij al in september aan de bel trokken, toen duidelijk werd dat de wachttijden onacceptabel lang werden. Deze zijn door personeelstekort bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) inmiddels opgelopen van zes dagen naar zo’n 43 weken. Al die tijd leven vluchtelingen en hun gezinnen in onzekerheid.

Onze oproep

Het is nu aan de staatssecretaris om deze motie uit te voeren en met concrete maatregelen te komen om de problemen bij de IND op te lossen. Wij zijn blij dat een Kamermeerderheid ook vindt dat stilzitten niet langer kan. Tegelijkertijd roepen we het kabinet ook op om aangekondigde maatregelen die de IND nog zwaarder zullen belasten nu niet verder te brengen, totdat de problemen bij de IND zijn opgelost. Zoals het beperken van de rechtsbijstand en het inkorten van de duur van de verblijfsvergunning zodat die al na 3 in plaats van 5 jaar opnieuw moet worden beoordeeld. We dringen er bovendien bij de staatssecretaris op aan duidelijk te maken wat hij gaat doen om in de toekomst zulke lange wachttijden te voorkomen.

Gevolgen van lange wachttijden

Het is van groot belang dat asielaanvragen op tijd beoordeeld worden. Zo weten asielzoekers snel waar ze aan toe zijn en kunnen ze zich richten op hun integratie. Het  is ook belangrijk voor asielzoekers die geen recht hebben op een verblijfsvergunning, zodat zij zich kunnen richten op terugkeer naar het land van herkomst. Bovendien kunnen vluchtelingen pas na hun asielprocedure gezinshereniging aanvragen, wat leidt tot veel schrijnende situaties. Want hierdoor blijven gezinsleden vaak onnodig lang in een onveilige situatie waar elke dag telt.