Nieuws, 2 november 2020

Zet geen asielzoekers op straat tijdens lockdown

Uit de opvang worden geplaatst terwijl er een gedeeltelijke lockdown in Nederland gaande is. Dat gebeurt dagelijks met asielzoekers van wie de asielaanvraag is afgewezen. Zij kunnen op dit moment vaak niet terug naar hun land van herkomst, maar andere opvangplekken zijn ook schaars. Eerder dit jaar werd er een ‘corona coulance’ ingevoerd bij het COA en kon niemand vanuit de opvang op straat worden gezet. In juli is deze maatregel ingetrokken en komen asielzoekers op straat te staan ongeacht of er reismogelijkheden naar hun land van herkomst zijn. VluchtelingenWerk Nederland vindt dat de 'corona coulance' weer moet worden ingevoerd zolang de tweede 'coronapiek' gaande is.
placeholder

Vertrek niet altijd mogelijk

Als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een asielaanvraag afwijst betekent dit dat de asielzoeker de opvang moet verlaten. Asielzoekers hebben nog het recht om naar de rechter te stappen. Als de rechter oordeelt dat de IND zorgvuldig heeft gehandeld dan moeten zij Nederland verlaten. Wie zelfstandig wil vertrekken heeft daar wel de medewerking van het land van herkomst bij nodig. Niet alle landen werken hieraan mee en dat levert vaak problemen op. Denk aan mensen die bijvoorbeeld geen identiteitsdocumenten zoals een paspoort hebben, waardoor de ambassade geen uitreispapieren vertrekt. Ook kunnen er proberen ontstaan als de identiteit of nationaliteit van de asielzoeker helemaal niet bekend is.

'Corona coulance' nodig

Door de coronacrisis is daar nog een extra probleem bijgekomen: de reismogelijkheden zijn wereldwijd beperkt, waardoor het voor veel afgewezen asielzoekers niet mogelijk is om terug te reizen naar het land van herkomst. Tijdens de 'eerste golf'' voerde het COA de ‘corona coulance’ in. Dit was een tijdelijke maatregel waarbij er niemand uit de opvang zou worden gezet. In juli werd de maatregel ingetrokken en sindsdien belanden er steeds meer asielzoekers op straat. Zij kunnen vaak nergens heen en belanden middenin een pandemie op straat.

Altijd een vangnet

VluchtelingenWerk Nederland vindt dat er bij het beëindigen van de opvang altijd moet worden nagedacht over andere oplossingen. Wij vinden het nooit een ‘oplossing’ om iemand op straat te zetten. Er moet altijd een vangnet zijn voor een ieder - ongeacht de verblijfsstatus. In tijden van corona vinden wij dit extra onverantwoord. Mensen gaan rondzwerven op straat, kunnen zich niet goed aan de coronamaatregelen houden en kunnen letterlijk geen kant op vanwege de reisbeperkingen. Wij vinden dat de 'corona coulance' tijdelijk weer moet worden ingevoerd zolang het land in een gedeeltelijke lockdown is en er geen mogelijkheden zijn om terug te reizen naar het land van herkomst.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie