Persbericht, 24 januari 2017

Alarmerend rapport Rekenkamer bevestigt problemen inburgering

Vandaag publiceerde de Algemene Rekenkamer een alarmerend rapport over de problemen bij de Wet inburgering. Slechts de helft van de inburgeraars heeft tot nu toe voldaan aan de inburgeringsplicht. Uit dit rapport blijkt onder andere dat bezuinigingen en voortdurende wetswijzigingen voor veel problemen zorgen. En dat met name asielmigranten grote moeite hebben met de eigen verantwoordelijkheid. VluchtelingenWerk Nederland herkent deze bevindingen en roept minister Asscher op de problemen nu echt aan te pakken. Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland: “Wij vragen al jaren aandacht voor deze problemen, maar er gebeurt nog te weinig. Tienduizenden nieuwkomers beginnen nu aan de inburgering, terwijl die aan alle kanten rammelt. De minister moet vandaag nog aan de slag om te redden wat er te redden valt.”

Inburgeren in Nederland

Integreren begint met taal. Het vinden van nieuwe contacten, studeren of het vinden van een baan kan niet zonder het spreken van de Nederlandse taal. Bovendien is kennis van onze samenleving en de hier geldende regels van groot belang. Daarom zijn nieuwkomers verplicht het inburgeringsexamen binnen 3 jaar te halen. Maar in de praktijk lukt dat de helft van de inburgeraars niet. Terwijl de meeste nieuwkomers zeer gemotiveerd zijn. Als deze problemen niet snel worden aangepakt, dreigen tienduizenden nieuwkomers een nog verdere integratieachterstand op te lopen.

In de steek gelaten

Sinds 2013 zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor het regelen van hun inburgering. Al snel werd duidelijk dat zij niet zelfstandig een passende cursus vonden. En dat is ook niet zo gek, als je bedenkt dat deze mensen de taal nog niet spreken, de informatie over inburgering in het Nederlands was, en ze hier vaak geen enkel netwerk hebben. Manson: “In plaats van nieuwkomers zo goed mogelijk te ondersteunen, probeert de overheid hen vooral op te jagen met sancties. De regels en procedures zijn voor de gemiddelde Nederlander al onbegrijpelijk. Nieuwkomers worden hier in de steek gelaten.”

Conclusies Rekenkamer

De Rekenkamer onderstreept onze zorgen in het vandaag verschenen rapport. De wetswijziging is volgens het adviesorgaan ‘doorgevoerd zonder vooraf de mogelijke gevolgen in kaart te brengen’. Ook concluderen zij dat het verleggen van de verantwoordelijkheid naar nieuwkomers onvoldoende werkt. Beperkte informatievoorziening belemmert inburgeraars bij het vinden van een geschikte cursus, en de kwaliteit van die cursussen wordt onvoldoende getoetst.

Aanbevelingen Rekenkamer

In het rapport worden ook aanbevelingen gedaan. Zo moeten gemeenten meer zicht krijgen op individuele inburgeraars. Informatievoorziening over de verschillende inburgeringscursussen moet worden verbeterd. En de belemmeringen om te studeren naast de inburgeringscursus moeten worden weggenomen. Ook zou meer informatie over de inburgeraars nodig zijn om de effecten van het huidige beleid goed te kunnen meten. Manson: “Wij vragen de minister haast te maken met het oppakken van deze aanbevelingen. Terwijl onze 12.500 vrijwilligers keihard werken om vluchtelingen te ondersteunen bij de integratie, laat de overheid het bij een essentieel onderdeel van dit proces afweten.”

Wat moet er nu gebeuren?

In 2015 en begin 2016 kwam een uitzonderlijk grote groep vluchtelingen naar Nederland. Deze groep gaat nu beginnen met hun inburgeringscursus. De door de minister voorgestelde verbeteringen komen voor deze groep te laat. Manson: "De grootste pijnpunten kunnen op basis van de huidige rapporten en gegevens nu al worden aangepakt. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de informatievoorziening, en door een inspectie voor de kwaliteit van de cursussen en de examens in het leven te roepen. Daar kan de minister vandaag mee aan de slag gaan." VluchtelingenWerk Nederland vindt dat in de komende formatie afspraken moeten worden gemaakt over een grondige evaluatie van de huidige wet. Voor een politieke- en maatschappelijke discussie over hoe we op de langere termijn invulling willen geven aan de inburgering zijn meer feiten nodig.