Persbericht, 25 november 2016

Blij met bescherming Jemenieten in Nederland

VluchtelingenWerk Nederland is blij dat vluchtelingen uit Jemen die om bescherming in Nederland vragen deze ook krijgen. Dat blijkt uit een brief die de staatssecretaris vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. VluchtelingenWerk heeft al eerder voor deze bescherming gepleit. Wij zijn blij dat er na ruim een jaar eindelijk duidelijkheid is voor deze vluchtelingen.

Bescherming

“Wij vinden het gezien de oorlog en de humanitaire situatie in Jemen niet meer dan normaal dat deze vluchtelingen in Nederland tijdelijk bescherming krijgen”, zegt Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk Nederland. “Je kunt deze mensen niet terugsturen de oorlog in.”

Burgeroorlog

In Jemen woedt al enkele jaren een burgeroorlog. Dagelijks vallen er slachtoffers door bombardementen en ander oorlogsgeweld. Zowel de rebellen, het regeringsleger als de internationale coalitie onder leiding van Saudi Arabië maken zich schuldig aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Volgens het VN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs hadden eind april 21 miljoen van de 26 miljoen Jemenieten humanitaire hulp nodig. De helft van hen zijn kinderen. In het land dreigt hongersnood en er is een grote uitbraak van cholera.

Toekennen

Sinds augustus vorig jaar is in Jemenitische asielzaken geen besluit meer genomen. Vanaf 12 augustus 2015 is een zogeheten besluit- en vertrekmoratorium ingesteld dat op 11 augustus van dit jaar afliep. Tijdens dit moratorium heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoek gedaan specifiek naar de veiligheidssituatie in Jemen. In juli van dit jaar is hierover een ambtsbericht uitgebracht. Jemenitische vluchtelingen hebben al die tijd in onzekerheid gezeten over de kansen van hun asielaanvraag. In enkele Europese landen is het beschermingsbeleid voor Jemenieten al van kracht. Zo wijzen Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zweden alle asielaanvragen toe.

Asielaanvraag

In Nederland hebben de afgelopen drie jaar 112 Jemenieten asiel aangevraagd. Onder de gevluchte Jemenieten in Nederland zijn mensen die gevlucht zijn vanwege de veiligheidssituatie, onder hen alleenstaande vrouwen en personen die bedreigd zijn door rebellen vanwege hun politieke werkzaamheden.