Persbericht, 4 augustus 2018

Gezin met minderjarig kind uitgezet naar Afghanistan

Op 4 augustus heeft de Nederlandse overheid voor zover bekend voor het eerst een kwetsbaar Afghaans gezin met een minderjarig kind uitgezet, sinds de beleidswijziging waarin juist werd beloofd Afghaanse gezinnen met jonge kinderen beter te beschermen. VluchtelingenWerk heeft samen met elf andere kinder- en mensenrechtenorganisaties laten weten geschokt te zijn over de hardvochtige beslissing van de Nederlandse regering.
placeholder

Gezamelijk benadrukken we dat het gezin door de uitzetting in groot gevaar is gebracht. We roepen de Tweede Kamer dan ook op om staatssecretaris Harbers te vragen wat de recente toezegging om Afghaanse gezinnen met minderjarige kinderen beter te beschermen in de praktijk betekent.

Nieuw asielbeleid papieren werkelijkheid?

Nog geen maand geleden presenteerde het kabinet het nieuwe asielbeleid voor Afghaanse asielzoekers. Kinder- en mensenrechtenorganisaties waren verbijsterd over het uitblijven van serieuze verbeteringen, ondanks de verslechterde veiligheidssituatie in het land. Bij de presentatie van het nieuwe beleid wees het kabinet erop dat gezinnen met minderjarige kinderen beter beschermd zouden worden. De vrees dat dit besluit slechts om een papieren werkelijkheid zou gaan is met deze uitzetting bevestigd.

Op Syrië na meest gewelddadige land

Afghanistan is na Syrië het meest gewelddadige land ter wereld (Global Peace Index 2018). De VN-Veiligheidsraad betitelt Afghanistan sinds eind 2017 als ‘een land in oorlog'. Verschillende gewapende groeperingen als de Taliban en IS zijn actief in grote delen van het land. Uitgezette Afghaanse vluchtelingen belanden in overvolle ontheemdenkampen waar kinderen zijn gestorven door de mensonterende omstandigheden en door de winterse vrieskou. Van de 10.453 omgekomen en gewond geraakte burgers in 2017 in heel Afghanistan was een derde kind. Het aantal burgerdoden is volgens de VN in de afgelopen 10 jaar nooit zo hoog geweest. In het eerste halfjaar van 2018 kwamen 1.692 burgers om het leven. We vinden dat, zolang het zo onveilig is, geen enkele Afghaanse asielzoeker kan worden teruggestuurd.

#Stuurzenietterug

VluchtelingenWerk en elf andere mensen- en kinderrechtenorganisaties hebben de krachten gebundeld. Samen voeren we al maanden actie tegen uitzettingen naar Afghanistan. Deze coalitie bestaat uit VluchtelingenWerk Nederland, Amnesty International, Cordaid, Defence for Children, Don't send Afghans back, INLIA, PAX, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting LOS en Unicef Nederland.