Persbericht, 23 mei 2014

Hoeveel signalen moet Teeven nog krijgen om grensdetentie af te schaffen?

Afgelopen dinsdag concludeerde het College voor de Rechten van de Mens dat grensdetentie in strijd is met verschillende mensenrechten en internationale verdragen. Amper een paar dagen later stelt de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Nils Muiznieks van de Raad van Europa dat het opsluiten van asielzoekers in detentiecentra ingaat tegen de mensenrechten. VluchtelingenWerk Nederland voelt zich door deze twee gezaghebbende instituten gesteund in haar jarenlange strijd tegen het opsluiten van vluchtelingen aan de grens en wil dat staatssecretaris Teeven zo snel mogelijk voor open opvang zorgt.

Vreemd onderscheid

Vluchtelingen die op Schiphol landen en om bescherming vragen, belanden soms maanden in de gevangenis. Uit angst dat zij in de illegaliteit verdwijnen, worden zij niet toegelaten tot ons land. Dit terwijl vluchtelingen die over land Nederland binnenkomen, wel in 'open' centra terechtkomen.

Maanden in de gevangenis


“Het is goed dat een gezaghebbend instituut als het College voor de Rechten van de Mens tot eenzelfde conclusie komt als wij en nu als klap op de vuurpijl ook Nils Muiznieks felle kritiek uit”, stelt Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk. “Het is onacceptabel dat onschuldige vluchtelingen die in Nederland om bescherming vragen, gevangen worden gezet.”

Onacceptabel


In 2013 zaten bijna 700 vluchtelingen in de cel, waarvan 76 kinderen onder de 15 jaar. Dorine Manson: “Grensdetentie van vluchtelingen moet worden afgeschaft. Wij hopen dat de regering na deze twee waarschuwingen beseft dat dit zo niet langer kan en dat staatssecretaris Teeven zorgt voor open opvang voor alle asielzoekers die Nederland om bescherming vragen.”

Kan zo niet langer


Vorig jaar hield VluchtelingenWerk een petitie tegen grensdetentie, waarbij we bijna 32.000 handtekeningen inzamelden. Ook boden we de asielzoekers in detentie een steuntje in de rug met onze Umbrella March op Wereldvluchtelingendag.