Persbericht, 20 december 2022

Hof bevestigt: noodopvang is schadelijk en moet snel beter

Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep van onze rechtszaak over de opvangcrisis. De kern van de eerdere uitspraak is overeind gebleven: de opvang voor duizenden asielzoekers is schadelijk en voldoet niet aan de wettelijke minimale eisen. Het oordeel dat de opvang onrechtmatig is en beter moet, blijft dus staan. De termijn die de staat kreeg om de opvang voor álle asielzoekers weer op orde te brengen is verdwenen. Frank Candel, voorzitter VluchtelingenWerk Nederland: 'We zijn blij dat de uitspraak in de kern is blijven staan, maar vinden het ontbreken van een termijn problematisch. Deadline of niet, staatssecretaris Van der Burg heeft een duidelijke opdracht gekregen.'
placeholder

Humanitaire ondergrens

In augustus stapte VluchtelingenWerk naar de rechter omdat de opvang voor duizenden asielzoekers structureel door de humanitaire ondergrens zakte. Op dit moment wonen ruim 20.000 asielzoekers in (crisis)noodopvanglocaties die vaak ongeschikt zijn voor (langdurige) bewoning.Er is een groot gebrek aan rust en privacy, onderwijs en speelvoorzieningen voor kinderen en toegang tot zorg. Basale voorwaarden zoals een bed, adequate maaltijden en bescherming tegen weersomstandigheden zijn niet vanzelfsprekend. Ook moeten asielzoekers steeds weer verhuizen, sommigen zijn in enkele maanden twintig keer verplaatst naar een nieuwe locatie. Deze noodopvang is nodig omdat er een groot tekort is aan vaste opvanglocaties.

In strijd met de minimale eisen

Deze vorm van opvang is schadelijk en in strijd met de wettelijke minimale eisen, bevestigt het Hof vandaag in hoger beroep. Toegang tot medische zorg, een medische screening, de bescherming van kwetsbaren en andere zaken moeten zo snel mogelijk op orde worden gebracht. Voor kinderen moet toegang tot onderwijs en speelvoorzieningen zo snel mogelijk geregeld worden. 

Ontbreken termijn problematisch

Voor het op orde brengen van de opvang voor álle asielzoekers kreeg de staat aanvankelijk een ruime termijn van negen maanden. Het Hof heeft die termijn van negen maanden vandaag geschrapt. Candel: 'We vinden dit problematisch. We vrezen dat dit er toe zal leiden dat politieke afwegingen in de praktijk zwaarder zullen wegen dan het zo snel mogelijk voldoen aan het arrest dat het Hof vandaag heeft uitgesproken.'

Opdracht aan kabinet

Dat er geen termijn aan is verbonden, betekent niet dat het kabinet er niet alles aan moet doen om de opvang zo snel mogelijk op orde te krijgen. Candel: 'Er ligt een duidelijke opdracht voor staatssecretaris van der Burg. We roepen hem op snel met een plan te komen om aan dit arrest te voldoen. We gaan kritisch volgen hoe hij hier uitvoering aan geeft en denken graag met hem mee.'