Persbericht, 17 september 2014

Online lespakket voor vmbo, havo en vwo

Wereldwijd zijn er nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest als nu. Om meer begrip te creëren voor vluchtelingen heeft VluchtelingenWerk Nederland een lespakket over vluchtelingen laten ontwikkelen. De lessen zijn geschikt voor jongeren op het vmbo, havo en vwo. In twee digitale lessen ontdekken scholieren waarom mensen vluchten, wat het belang is van veiligheid en wat VluchtelingenWerk voor vluchtelingen in Nederland doet.

Vertaalslag naar eigen leven

Het nieuwe lespakket is een interactief, digitaal lespakket, dat werkt met prikkelende vragen, deels gericht op (het wegnemen van) vooroordelen. “Scholieren horen berichten over alle conflicten in de wereld, maar vinden het soms moeilijk de vertaalslag te maken naar hun eigen leven ”, zegt directeur Dorine Manson van VluchtelingenWerk Nederland. “Door te laten zien wie en wat een vluchteling is en aandacht te besteden aan zijn of haar verhaal, ontstaat meer begrip en worden mogelijke vooroordelen weggenomen.”
Een aardrijkskundeleraar die de lessen eerder op het vmbo gaf, stelt: “Leerlingen hebben een duidelijker beeld van migratiemotieven en de vluchtelingenproblematiek gekregen.”

Kosteloos

De Vredesweek, die ieder jaar in september plaatsvindt, is voor veel scholen aanleiding om de lessen aan de leerlingen aan te bieden. Ook 10 december, de Dag van de Mensenrechten, is een mooi moment. Geïnteresseerde docenten kunnen het lespakket kosteloos bestellen via  www.codenamefuture.nl/vluchtelingenwerk. Ook is het mogelijk om een vluchteling zelf zijn verhaal te laten vertellen. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers en vluchtelingen bij de lokale VluchtelingenWerk-groep.