Persbericht, 12 januari 2022

Opvang vluchtelingen is een humanitaire noodzaak

Vluchtelingen mogen niet de dupe worden van de onenigheid tussen het Rijk en gemeenten over de opvang van asielzoekers. De opvang van vluchtelingen is in de eerste plaats een humanitaire noodzaak. Duizenden asielzoekers verblijven nu in noodopvanglocaties die niet geschikt zijn voor bewoning. De urgentie mag daarom niet verslappen. We vragen staatssecretaris Van der Burg om samen met gemeenten een concreet plan te maken om nieuwe opvangcrises te voorkomen.
placeholder

Geen juridische basis

In december deed toenmalig staatssecretaris Broekers-Knol een dringend beroep op een aantal gemeenten om noodopvanglocaties te openen. De indruk was dat het ging om een verplichting die gemeenten niet naast zich neer konden leggen. Uit antwoorden op Kamervragen blijkt nu dat er geen juridische basis is voor zo’n verplichting. Meerdere gemeenten voelen zich misleid en reageren verontwaardigd op deze gang van zaken. Deze situatie is ontzettend slecht voor de verhoudingen tussen het Rijk en gemeenten. Die verhoudingen zijn nu hard nodig om de opvangcrisis op te lossen.

Humanitaire noodzaak

We hopen dat gemeenten niet vergeten dat de opvang van vluchtelingen in de eerste plaats een humanitaire noodzaak is. We roepen burgemeesters op niet weg te kijken van hun verantwoordelijkheid voor mensen die vluchten voor oorlog en vervolging. Doe het niet voor de staatssecretaris, maar voor de mensen voor wie de opvang nodig is. We zijn blij dat onder andere de burgemeester van Rotterdam het ook zo ziet. Het grootste deel van de mensen in de opvang heeft recht op onze bescherming en zal straks ook onderdeel worden van onze samenleving.

Crisis nog lang niet opgelost

Want met de extra opvangplekken is de crisis nog niet opgelost. Er zijn de komende maanden nog duizenden opvangplekken nodig om te voorkomen dat vluchtelingen op straat belanden. Duizenden vluchtelingen en asielzoekers wonen bovendien al maanden in noodopvangcentra die niet geschikt zijn voor bewoning. De massale evenementenhallen en tenten moeten zo snel mogelijk sluiten. Bewoners voelen zich er onveilig, kinderen zijn er bang. Het is er vaak te koud of juist te warm. Kinderen kunnen er vaak niet naar school. En het gebrek aan (nacht)rust en privacy is slopend voor de asielzoekers die bovendien geen idee hebben hoe lang ze daar nog moeten blijven.

Structurele oplossing nodig

Meerdere burgemeesters, zoals die van Enschede en Westerwolde, willen in gesprek met staatssecretaris Van der Burg om te horen wat het kabinet gaat doen dit soort noodsituaties te voorkomen. Door te investeren in meer structurele, kleinschalige opvangplekken en meer personeel bij de IND zijn nieuwe opvangcrises te voorkomen. We roepen staatssecretaris Van der Burg en gemeenten op samen een concreet plan te maken voor een structurele oplossing. Zij kunnen daarvoor ook een beroep op ons doen.