Persbericht, 11 februari 2016

Resultaat Startbaan: 789 vluchtelingen aan de slag

Investeren in de arbeidsparticipatie van vluchtelingen loont. Dit blijkt uit de resultaten van Startbaan, een project van VluchtelingenWerk Nederland en het UAF in samenwerking met het bedrijfsleven. In drie jaar tijd zijn 789 vluchtelingen succesvol begeleid naar de arbeidsmarkt. Dit is 27 procent meer dan het beoogde aantal van 620 plaatsingen. Dit project werd mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Resultaat

Van de 789 vluchtelingen ging 43% aan de slag met een stage- of werkervaringsplaats, 26% startte met een leerwerktraject en 31% vond een betaalde baan of startte als zelfstandig ondernemer. De sector Zorg en welzijn is het best vertegenwoordigd, met 29% van de plaatsingen. Daarna volgen de sectoren Horeca en huishouding (13%), Metaal en elektra (10%) en Administratie en informatica (10%).

Overheid en werkgevers nu aan zet

Dorine Manson, algemeen directeur van VluchtelingenWerk Nederland: ‘Bij de start van het project in 2013 wilden we 600 plaatsingen realiseren. Uiteindelijk zijn het er 789 geworden. Daar zijn we trots op. Maar vandaag is er natuurlijk sprake van een veel substantiëler vraagstuk dan 3 jaar geleden. Er wonen nu 50.000 vluchtelingen in asielzoekerscentra. Een groot deel van hen krijgt uiteindelijk een plek onze samenleving. Met wat extra aandacht kan deze groep ook een zelfstandig leven opbouwen. VluchtelingenWerk werkt daarin graag samen met bedrijfsleven en de overheid, met Startbaan hebben we al goede ervaringen opgedaan.'

Nederlandse taal belangrijk

Bij aanvang van het project zijn per werkzoekende vluchteling de competenties en ambities in kaart gebracht. Vervolgens is een begeleidingstraject op maat gestart met als inzet een succesvolle plaatsing bij een werkgever. Deelnemers kregen zo nodig extra ondersteuning in de vorm van taalcursussen en sollicitatietrainingen. Mardjan Seighali, directeur van UAF: ‘Maatwerk is de sleutel van het succes. Elke vluchteling brengt zijn eigen competenties mee en daar hebben wij de carrièremogelijkheden bij gezocht, samen met partners in het bedrijfsleven. Voor werkgevers is en blijft de beheersing van de Nederlandse taal erg belangrijk. Vluchtelingen die zich goed kunnen uitdrukken, zijn makkelijker te begeleiden naar een baan.’

Focus op het bedrijfsleven

Het project Startbaan is vandaag afgerond, maar de inspanningen rond vluchtelingen en werk houden daar niet mee op. Integendeel: VluchtelingenWerk Nederland en UAF focussen nog meer op samenwerking met het bedrijfsleven om tot goede resultaten te komen.

Loopbaanbegeleidingsbureau Van Ede & Partners gaat vandaag tijdens de slotbijeenkomst een Corporate Social Responsibility Partnership aan om haar kennis en netwerk in te zetten om hoogopgeleide vluchtelingen naar een baan te coachen. Tevens ondersteunt Van Ede & Partners VluchtelingenWerk Nederland om de vraag van werkgevers met het aanbod van talent van de vluchtelingen te matchen door samen te werken met werkgevers als Accenture en uitzendorganisatie Manpower.