Persbericht, 27 juni 2018

Teveel inburgeraars met ontheffing naar huis

Reactie VluchtelingenWerk Nederland op wetsevaluatie inburgeringsbeleid: In het nieuwe inburgeringsbeleid is maatwerk nodig. Ook voor de groep inburgeraars voor wie de lat nu simpelweg te hoog ligt. Ondanks grote inspanning lukt het hen niet om de vereiste examens te halen. Dit concludeert VluchtelingenWerk Nederland op basis van de vandaag verschenen wetsevaluatie over het inburgeringsbeleid. Na een verplicht aantal lesuren en examenpogingen krijgen inburgeraars alsnog ontheffing van de betreffende examens. Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk Nederland: “Het aantal mensen dat met een ontheffing naar huis wordt gestuurd is veel te groot. De overheid legt voor een deel van de nieuwkomers de lat veel te hoog, en gooit vervolgens de handdoek in de ring. Deze mensen hebben het recht op een kans om te integreren, maar worden nu zonder diploma naar huis gestuurd. Een verspilling van tijd, geld en motivatie.”

Praktijkgericht inburgeringstraject nodig

Uit de wetsevaluatie blijkt dat 15% van de nieuwkomers die in 2013 inburgeringsplichtig werden is ontheven van de inburgeringsplicht. VluchtelingenWerk Nederland pleit er voor dat de lat voor ieder individu op een zo hoog mogelijk haalbaar niveau wordt gelegd. Dat betekent dat de mensen die nu ‘leren voor ontheffing’ een praktijkgericht inburgeringstraject moeten kunnen volgen waarmee ook zij daadwerkelijk worden meegenomen in het inburgeringsbeleid. Dit traject komt neer op het in de praktijk opdoen van de taalkennis die men nodig heeft in het dagelijks leven: in het openbaar vervoer, bij de school van de kinderen, of in de winkel. Deze praktijkcursus wordt gecombineerd met vrijwilligerswerk, (taal)stages en werkervaringsplekken. Zo komen zij onder de Nederlanders en doen zij taalkennis, praktische vaardigheden en affiniteit met de Nederlandse cultuur op in de praktijk.

‘Buitenproportioneel’

Inburgeraars voor wie de lat te hoog ligt moeten nu 600 uur les volgen en vier keer alle examens maken om in aanmerking te komen voor ontheffing. De wetsevaluatie noemt dit “buitenproportioneel”. De groep voor wie ontheffing volgens VluchtelingenWerk echt bedoeld zou moeten zijn is zeer klein. Het gaat dan om mensen met medische of psychosociale problemen, of andere uitzonderlijke omstandigheden die hen belemmeren in hun integratie. De overgrote meerderheid van de ontheffingen zijn het resultaat van een inburgeringstraject dat niet aansluit bij een groep die de Nederlandse taal en cultuur meer uit de praktijk dan uit een boek leert.

Iedereen naar het VWO

Kuipers: “In feite is de boodschap van de overheid: iedereen moet naar het VWO, en bij de examens zien we wel wie de les heeft begrepen. Dat mensen jarenlang te ingewikkelde lessen moeten bijwonen voor een examen dat ze nooit gaan halen is niet de bedoeling van het inburgeringsbeleid.” VluchtelingenWerk Nederland roept het kabinet op deze groep niet te laten vallen en ook een goede kans op integratie en perspectief in de samenleving te geven.